Przedmiotem artykułu „Podatkowa grupa kapitałowa – wybrane zagadnienia” opublikowanego w grudniowym numerze Przeglądu Podatkowego jest przedstawienie możliwości rozwiązania problemów dotyczących wybranych zagadnień na podstawie orzecznictwa sądowoadministracyjnego oraz interpretacji organów skarbowych, a także ukazanie części problemów, które pozostały sporne.

Zdaniem Wiesławy Moczydłowskiej i Andrzeja T. Prelicza – autorów tej publikacji - przepisy o podatkowych grupach kapitałowych istnieją od 1996 r., ale mimo kilku zmian, jakie w nich wprowadzono, nadal istnieją obszary, które mogą budzić wątpliwości i spory z organami podatkowymi. Rosnące zainteresowanie podatników podatkową grupą kapitałową oraz fakt, że orzecznictwo w kwestiach spornych dotyczy jednak jednostkowych, konkretnych spraw, powinny skłonić Ministerstwo Finansów do rozważenia zmiany przepisów o PGK.

Autorzy postulują rozważenie zawarcia propozycji zmian przepisów, które stawiają dość duże wymogi spółkom, które chciałyby utworzyć PGK i przepisów dotyczących późniejszego funkcjonowania takich grup w opracowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji obu ustaw o podatkach dochodowych. Ich zdaniem, zapowiedzi rządowe, dotyczące wprowadzenia regulacji mających na celu radykalne ograniczenie możliwości optymalizacji podatkowych w stosunku do spółek komandytowo-akcyjnych, z pewnością wpłyną na atrakcyjność podatkowych grup kapitałowych, dających nadal te możliwości.

Artykuł dostępny jest w Przeglądzie Podatkownym nr 12/2012 >>

Wiesława Moczydłowska - wykładowca, specjalista z zakresu rachunkowości i podatków

Andrzej T. Prelicz - doradca podatkowym, ekspert BCC ds. podatków, restrukturyzacji i prawa spółek