Prezes Dziurda: Prokuratoria na granicy wydajności

Na skutek zamrożenia środków na wynagrodzenia radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa jest mniej niż 90. W konsekwencji ta sama liczba radców musi prowadzić coraz więcej spraw....

13.07.2012

Uzasadnione jest opodatkowanie akcyzą marihuany

Próby odpowiedzi na pytania, czy ewentualna sprzeczność czynności z prawem, czy też nielegalność pewnego rodzaju wyrobów powinna wpływać na zakres ich potencjalnego opodatkowania podjął się dr Adam...

11.07.2012

RPO: szkoła nie uczy praw człowieka

Polska szkoła nie uczy i nie wychowuje uczniów w zakresie praw człowieka i walki z przejawami dyskryminacji. Co więcej, programy i podręczniki umacniają stereotypy. Do zajmowania się tą problematyką...

11.07.2012

RPO: pismo w konsulacie, termin nie biegnie

Jeśli żołnierz złoży pismo w dowództwie jednostki, skazany w administracji więzienia, a pasażer statku u kapitana, od tego momentu biegną terminy jak w sądzie. Skutku takiego nie daje natomiast...

09.07.2012

Patent europejski ma wiele zalet, także dla Polski

Patent europejski ułatwi polskim przedsiębiorstwom ochronę nowych technologii - mówi dr inż. Robert Klinski, ekspert prawa patentowego Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, niemiecki i europejski...

08.07.2012

Ryszard Kalisz: min.Gowin działa wbrew rozumowi

Przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwosci poseł Ryszard Kalisz uważa, ze wprowadzenie w życie rozporządzenia o reorganizacji sądów rejonowych może spowodować naruszenie niezawisłości sędziów, a...

08.07.2012

Prezes Janik: potrzebny większy nadzór ministra

Notariuszom nie ciąży nadzór ministra sprawiedliwości, tak jak sędziom. Chcieliby nawet, zwiększenia kompetencji ministra. Naszym zdaniem minister powinien mieć wpływ na to, gdzie powstają kancelarie...

07.07.2012

Monopol związków sportowych do likwidacji?

Ustawowy monopol na prowadzenie ogólnopolskiego związku sportowego nie ma uzasadnienia.W państwach o długiej tradycji demokracji normą raczej jest wielość ogólnokrajowych związków sportowych -...

07.07.2012