Podczas konferencji Deregulacja i proces stanowienia prawa – profesjonalizm, partycypacja, przejrzystość, zorganizowanej w ubiegłym tygodniu przez resort sprawiedliwości, zidentyfikowano trzy kluczowe kwestie, mające na celu uproszczenie działalności gospodarczej: przejrzystość procesu legislacyjnego, począwszy od założeń aktów prawnych; konsultacje społeczne i udział interesariuszy w stanowieniu prawa oraz rzetelność i metodologia oceny skutków regulacji ex ante i ex post - przypominają autorzy opinii Prawcowaców RP. I przypominaja, że Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej od dawna zwracają uwagę na konieczność kompleksowej reformy procesu stanowienia prawa. Głównymi postulatami organizacji są:
1.Wzmocnienie roli konsultacji społecznych, przestrzeganie terminów dotyczących czasu ich trwania oraz konstruktywne podejście instytucji publicznych do przedstawionych uwag;
2.Zwiększenie transparentności procesu stanowienia prawa, poprzez m.in.: zapewnienie udziału czynnika społecznego (interesariuszy) na każdym etapie tworzenia przepisów oraz publikację wszystkich nadesłanych stanowisk i odpowiedzi przygotowanych przez instytucje publiczne;
3.Pdniesienie rangi oceny skutków regulacji jako fundamentalnego elementu procesu legislacyjnego. To właśnie na tym etapie można eliminować zbędne, kosztowne lub szkodliwe propozycje legislacyjne.
Pracodawcy RP popierają elektronizację procesu legislacyjnego zarówno na poziomie rządowym – czego realizację zapowiada Rządowe Centrum Legislacji – jak i społecznym. Warto wspomnieć w tym miejscu o pilotażowym programie Ministerstwa Gospodarki „Konsultacje Online”. – Powinniśmy zmierzać w kierunku Unii Europejskiej, w której za pośrednictwem formularza na stronie internetowej każdy może zgłosić uwagi do projektowanych aktów prawnych – mówi ekspert Pracodawców RP Piotr Wołejko. W jego opinii zmiana podejścia do tworzenia prawa pozwoliłaby uniknąć tytanicznego wysiłku potrzebnego do późniejszej deregulacji oraz porządkowania przepisów. Złe prawo po prostu by nie powstało.
 
Źródło: Pracodawcy RP