MSZ: projekt ws. uboju rytualnego zgodny z prawem UE

Poprawka PO do projektu o uboju rytualnym nie jest sprzeczna z prawem unijnym - wynika z opinii MSZ. Opinia resortu jest już w Sejmie - jej brakiem tłumaczono przełożenie na lipiec głosowania nad...

03.07.2013

Długie macki fiskusa

Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić do ustawy CIT i PIT rozwiązanie przewidujące opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC). Zgodnie z tym projektem polska firma będzie...

03.07.2013

Zmiany w bankowym funduszu wciąż budzą kontrowersje

Opłata ostrożnościowa, wnoszona przez banki, powinna stanowić koszt uzyskania przychodu, a banki nie mogą być nią obciążone za okres przed wejściem w życie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym -...

03.07.2013

Czerwona kartka dla Skarbówki

W lipcu 2012 roku, Trybunał Konstytucyjny ukrócił samowolę organów skarbowych. Nie wdając się w szczegółowe dywagacje teoretyczne, należy powiedzieć, że TK uznał za niekonstytucyjny przepis Ordynacji...

02.07.2013

RPO interweniuje ws. świadczeń pielęgnacyjnych

Odebranie części osób przysługującego im dotąd prawa do świadczenia pielęgnacyjnego narusza konstytucyjną zasadę zaufania do państwa uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i kieruje w tej sprawie wniosek...

02.07.2013

"Iustitia": niełatwo będzie ustalić PESEL w e-sądzie

Wyrazić należy zaniepokojenie treścią art. 2081 k.p.c. wprowadzonym przez najnowszą nowelizację tej ustawy, bowiem nakłada na sąd kolejne obowiązki, które na pewno nie usprawnią postępowania, a wręcz...

01.07.2013

Prezes PiS: prokuratura musi wrócić do rządu

Za bezpieczeństwo obywateli według konstytucji odpowiada rząd. Rząd, który jest powoływany w procedurze demokratycznej i dlatego prokuratura musi wrócić do rządu, rząd musi za nią odpowiadać -...

30.06.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski