Szef resortu sprawiedliwości wygłosił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wykład, który był częścią II Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów.
Mówił w nim m.in. o jednej z podstawowych zasad prawa karnego, czyli nullum crimen sine lege, że prawo składa się z wielu zasad, które wpływają nie tylko na jego stosowanie, ale również tworzenie. Zwłaszcza ten drugi aspekt jest bliski ministrowi sprawiedliwości - podkreślał.
Jak stwierdził, na zasadę nullum crimen sine lege można patrzeć z wielu perspektyw. - Oczywistym jest, że do innych wniosków dojdzie pracownik naukowy od lat badający teoretyczną stronę prawa. Zupełnie inne problemy dostrzeże natomiast praktyk prowadzący działalność gospodarczą polegającą na niesieniu pomocy prawnej – na przykład adwokat czy radca prawny. Jeszcze inne spojrzenie będzie miał przeciętny obywatel, niezajmujący się prawem, na co dzień.  W końcu z zupełnie inną perspektywą problemu spotyka się minister sprawiedliwości odpowiedzialny za rzeszę pracowników tworzących przepisy, w tym również z zakresu prawa karnego – zaznaczył minister Jarosław Gowin i podkreślił, że przy swoich decyzjach, jest zmuszony do wzięcia pod uwagę wszystkich przedstawionych perspektyw - mówił.
Zdaniem Gowina, minister sprawiedliwości powinien dbać, by przepisy spełniały wymogi ustawy zasadniczej, wsłuchiwać się w postulaty doktryny oraz rozważyć zagadnienia podnoszone przez praktyków. Wreszcie minister mprawiedliwości jest zobowiązany do zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony praw i wolności obywateli. Spełnienie wszystkich wymienionych przed chwilą postulatów należy pogodzić z realiami funkcjonowania całego systemu mającego realizować funkcje prawa karnego.
- Istnienie ograniczeń jest konieczne w każdej dziedzinie życia. Również w prawie. Żadna moda, czy trend nie powinna im się przeciwstawiać, ponieważ służą one ochronie obywateli – powiedział minister. - Jedną z takich zasad jest właśnie nullum crimen sine lege. Na straży tej zasady, jak i wielu innych, jako minister sprawiedliwości stoję. W każdym swoim działaniu, obejmującym zakres reformowania prawa karnego, analizę danej propozycji zaczynam właśnie od rozważenia jej w kontekstach, które państwu przedstawiłem – dodał Jarosław Gowin.