Seremet: to nie zamach na niezależność prokuratury

Zaproponowane przeze mnie zmiany w ustawie o prokuraturze zmierzają do usprawnienia funkcjonowania prokuratury przy pełnym zachowaniu zasady niezależności prokuratorów i prokuratury. Tak Andrzej...

22.02.2014

OECD wzywa świat do reform

Oznaki ożywienia gospodarczego na świecie są coraz widoczniejsze, ale kraje rozwinięte i wschodzące powinny zreformować swoje gospodarki, by nie utknąć w pułapce niskiego wzrostu - ostrzega w swoim...

21.02.2014

Wraca spór o stosowanie klauzuli sumienia

Prawo nie może zmuszać ludzi do działania wbrew sumieniu. A w Polsce często mamy do czynienia z łamaniem sumień twierdzi Episkopat Polski. Klauzula sumienia nie może być używana jako instrument...

21.02.2014

KNF: nie za dużo tych klauzul niedozwolonych?

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła opinię, w której wyraziła obawę dotyczącą wzrostu liczby wpisów do rejestru niedozwolonych postanowień umownych, których stosowanie stwierdzono w umowach...

19.02.2014

Polska adwokatura potępia łamanie prawa na Ukrainie

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła w środę uchwałę dotyczącą ostatnich wydarzeń na Ukrainie, w której jednoznacznie potępia działania państwowych organów Ukrainy, łamiące Konwencję o Ochronie Praw...

19.02.2014

RPO też zaniepokojona przesyłkami sądowymi

Problemy związane ze sprawnym doręczaniem przesyłek sądowych dezorganizują pracę oraz godzą w powagę i autorytet sądów, a także podważają zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości alarmuje...

19.02.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski