MS: po Amber Gold nie ma żadnej zmiany w prokuraturze

Nie ma wspólnej, jednej, dwóch konkurujących, poważnych wizji tego, jak ma działać prokuratura, jest ich kilkanaście. Nie ma jednego dominującego pomysłu, co zrobić z tym, żeby prokuratura lepiej...

29.08.2013

Przedsiębiorcy nie korzystają z kredytu podatkowego

Kredyt podatkowy polega na zwolnieniu przedsiębiorcy od obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy i odroczeniu zapłaty samego podatku. Można z niego skorzystać już w drugim roku podatkowym, o...

28.08.2013

Szef KRRP: adwokaci chcą nas zdyskredytować

Sugestie, że przyznanie radcom prawnym prawa do prowadzenia obron karnych spowoduje, że przed sądami występować będą agenci służb specjalnych jest chybiona i zmierza do zdyskredytowania naszego...

28.08.2013

Unia może utworzyć wspólną prokuraturę

Wspólny europejski kodeks karny, jak i wspólny kodeks postępowania karnego wydają się nadal odległymi w czasie projektami. Ale unijna prokuratura może wkrótce powstać - pisze na łamach Państwa i...

25.08.2013

Notariusz odpowiada za nadużycia swego asesora

Nic nie zwalnia rejenta od odpowiedzialności za prawidłowe naliczenie, pobranie i odprowadzenie podatku - twierdzi Jolanta Niedziela, notariusz, rzecznik Izby Notarialnej w Warszawie.

23.08.2013

Pracodawcy chwalą elastyczny czas pracy

Na tej rewolucyjnej zmianie zyskają wszyscy tak ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska komentuje wchodzące w piątek w życie przepisy wprowadzające elastyczny czas pracy.

23.08.2013