Chodzi o opublikowany w środę artykuł "Karta pożera przedszkola” (cytowaliśmy go tutaj).
"Artykuł zawiera szereg nieprawdziwych informacji, uproszczeń oraz komentarzy reprezentujących wyłącznie jeden punkt widzenia: samorządowców zainteresowanych niższymi kosztami funkcjonowania oświaty." - podkreślają związkowcy w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.
Wytykają autorom błędy - przede wszystkim uznanie przedszkola za placówkę feryjną i pisanie o feriach nauczycieli przedszkolnych. Według ZNP tekst jest bardzo nieobiektywny, jeżeli chodzi o czas pracy nauczycieli, skupia się bowiem jedynie na 25 godzinnym pensum, pomijając fakt, że nauczyciel przedszkolny musi pracować 40 godzin tygodniowo.
"Ponadto autorzy artykułu skupili się na wykazaniu rzekomo wysokich kosztów funkcjonowania przedszkoli wyłącznie z „perspektywy księgowego”.  Takie przedstawienie nie daje pełnego obrazu sytuacji przedszkoli w Polsce. Sytuacji wyjątkowej na tle innych krajów europejskich, bowiem Polska należy do nielicznego grona państw zatrudniających w przedszkolach tak wysoko wykwalifikowaną kadrę. Nauczyciele wychowania przedszkolnego w Polsce mają z reguły wyższe wykształcenie (97 proc.), stale podwyższają swoje kwalifikacje, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego (ponad połowa nauczycieli posiada najwyższy stopień awansu). Tymczasem dyplom ukończenia wyższej uczelni wśród pracowników przedszkoli wcale nie jest normą w innych krajach." - tłumaczą związkowcy. Więcej>>

Zapraszamy na Europejską Konferencję Dyrektorów Przedszkoli>>