Do biura RPO wpływa wiele skarg na egzekucję zaległości abonamentowych oraz na problemy z uzyskaniem zwolnienia z opłat abonamentowych i przewlekłość w rozpatrywaniu wniosków o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległości abonamentowych. Pół roku temu rzecznik zwracała się w tej sprawie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale do tej pory nie uzyskała odpowiedzi, dlatego teraz swoje wystąpienie kieruje do premiera.

"Zasygnalizowane przeze mnie problemy dotykają wielu obywateli często znajdujących się w dramatycznej sytuacji i wymagają, w mojej ocenie, stanowiska i reakcji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ewentualne rozwiązania przewidywane do wprowadzenia w przyszłości, w ramach prac na nad projektem ustawy o opłacie audiowizualnej, nie zwalniają pana ministra od konieczności odniesienia się do obecnie istniejących problemów" - podkreśla RPO w wystąpieniu.