SN ma problem z alimentami płatnymi "w zastępstwie"

Zarówno w doktrynie prawa, jak i orzecznictwie sporną jest kwestia charakteru roszczenia regresowego osoby zastępczo świadczącej na utrzymanie dziecka. Problematyka ta ma istotne znaczenie dla...

05.05.2015

Wyłudzenia VAT w Polsce są praktycznie bezkarne

Państwa członkowskie UE niezależnie od KE próbują samodzielnie walczyć z wyłudzeniami podatku VAT; w Polsce problemem jest m.in. bezkarność: za przestępstwo narkotykowe prędzej czy później idzie się...

05.05.2015

Podatnik może skorygować złożone zeznanie podatkowe

Ze złożeniem zeznania rocznego PIT wiąże się czasem także obowiązek jego korekty. Może ona dotyczyć każdej pozycji zeznania. Korekta polega na złożeniu skorygowanego zeznania z pisemnym uzasadnieniem...

04.05.2015

Prawo restrukturyzacyjne opłaci się wszystkim

Innowacyjność i kreatywność to warunki zwycięstwa w wyścigu po efektywność i zarobek, jednak zawsze niosą ryzyko niewypłacalności. Dlatego tylko przyjazne procedury zawarte w Prawie...

04.05.2015

KRS: organ sądowy nie może być biegłym

Według poselskiego projektu ustawy rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne mają być organami pomocniczymi sądów okręgowych, a ich opinie miałyby mieć walor opinii biegłych sądowych. - To byłoby...

02.05.2015

Zbyt wąski zakres bezpłatnej pomocy prawnej?

Z projektowanego przez rząd systemu nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mogło skorzystać zbyt mało osób twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Do tego projekt nie odnosi się do już istniejących...

02.05.2015

Obrońca nie może być źródłem dowodu

Śląskie środowisko prawnicze wzburzyło oskarżenie adwokatów o udział w korupcji i związana z tym inwigilacja ich. Okazało się, że była to prowokacja, ale pozostało pytanie o zakres tajemnicy...

01.05.2015

Zmiany w prawie autorskim potrzebne i kontrowersyjne

Zamiar ujednolicenia czasu ochrony utworów słowno-muzycznych to dobry pomysł. Ale propozycja wydłużenia czasu ochrony do artystycznych wykonań i fonogramów budzi wątpliwości piszą Justyna...

01.05.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski