Wpis do rejestru dłużników alimenciarzom niestraszny

Zagrożenie wpisem do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych nie jest dla osób niepłacących alimentów motywacją do uregulowania należności - uważa resort sprawiedliwości, który chce znieść ten zapis z...

09.03.2015

Prawo autorskie wciąż wymaga komentowania

Dzięki bogatemu orzecznictwu oraz licznym publikacjom prawo autorskie staje się coraz lepiej poznaną dziedziną prawa. Stan ten jest jednak wciąż daleki od zadowalającego i to mimo upływu 20 lat od...

09.03.2015

Wzory pomogą sporządzić pisma w sprawach podatkowych

Ponad 17 lat stosowania Ordynacji podatkowej unaoczniło szereg praktycznych problemów z przełożeniem treści poszczególnych jej przepisów na prawidłowość konstruowania pism w sprawach podatkowych,...

09.03.2015

Jeden sędzia może naradzać się 10 minut

Długość jednoosobowej narady nie jest ważna, bo sędzia naradza się z własnym sumieniem - twierdzi prof. Jacek Sobczak. - Jak się odbywała ta narada, z jakimi argumentami walczył sędzia, to jest jego...

09.03.2015

RPO: zagrożone prawa stron w procesach cywilnych

Stronie postępowania cywilnego, która nie zgłosiła zastrzeżenia, co do zasady nie przysługuje prawo powoływania się na uchybienia sądu w dalszym toku postępowania. Restrykcyjna wykładnia tego...

08.03.2015

Europejskie igrzyska w cieniu represyjnej dyktaury

Igrzyska Europejskie odbędą się w Azerbejdżanie mimo trwających w tym kraju represji alarmuje Amnesty International. Organizacja opublikowała raport, z którego wynika, że azerski reżim wciąż...

08.03.2015

Fundacja Helsińska: po odbyciu kary druga kara?

Prezydent otrzymał do podpisu nowelizację kodeksu karnego, która wprowadza m.in. możliwość stosowania przymusowej terapii wobec osoby, która zakończyła odbywanie kary. Ta nowelizacja budzi poważne...

07.03.2015

Seremet: nową procedurę karną zacznijmy później

Zmiany w procedurze karnej powinny zacząć obowiązywać nie wcześniej niż od stycznia 2016 r., a nawet z datą późniejszą. To pozwoli wszystkim podmiotom, których dotyczy reforma odpowiednio przygotować...

06.03.2015

KRS do prezydenta: ustawę o sądach skierować do TK

Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła się w czwartek do prezydenta Bronisława Komorowskiego, by przed podpisaniem noweli ustawy o sądach powszechnych zaskarżył ją do Trybunału Konstytucyjnego, bo są...

06.03.2015

ZPP donosi na resort finansów do prokuratury

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli resortu finansów, którzy mieli przekroczyć swoje uprawnienia...

06.03.2015

Ustawa o rencie dożywotniej niepotrzebna?

Ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, pomimo zdecydowanego oczekiwania wielu społecznych uczestników co do konieczności jej wejścia w życie w trybie pilnym, nie przebrnęła dotąd procesu...

05.03.2015

Legislacja coraz bardziej obywatelska. Ale nie zawsze

Korzystanie z platformy Rządowego Procesu Legislacyjnego jest łatwiejsze i bardziej intuicyjne, a zamieszczone w nim informacje znacznie bardziej czytelne stwierdza Obywatelskie Forum Legislacji....

05.03.2015

Gen. Koziej: jest ciągłość kierowania państwem

Projekt ustawy o powszechnym obowiązku obrony nie jest rozszerzeniem kompetencji prezydenta RP, lecz gwarantuje ciągłość funkcjonowania systemu kierowania państwem w czasie pokoju oraz w czasie...

05.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski