Istotne zmiany w Kodeksie wyborczym dopiero od 2016 r.

Istotne zmiany w Kodeksie wyborczym powinny wejść w życie od 2016 r. a nie przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi - przekonywali w czwartek eksperci na posiedzeniu sejmowej podkomisji. Taką zmianą...

19.02.2015

PIT 2014: jak rozliczyć dochody z pracy za granicą

Wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich...

18.02.2015

Układ w upadłości konsumenckiej też możliwy

Nowe prawo o upadłości konsumenckiej, mimo że - co do zasady - oparte na upadłości likwidacyjnej, dopuściło - przy uprawdopodobnieniu, iż w ten sposób zostaną osiągnięte cele postępowania - możliwość...

17.02.2015

Poradnictwo prawne i obywatelskie zagrożone?

Po wejściu w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w proponowanej obecnie formie, tworzone przez 20 lat siłami organizacji pozarządowych poradnictwo prawne i obywatelskie może z czasem przestać...

16.02.2015

SKOK-i krytykują projekt dotyczącej je ustawy

Kasa Krajowa SKOK negatywnie zaopiniowała rządowy projekt nowelizacji ustawy o SKOK - wynika z oświadczenia rzecznika Kasy. M.in. dlatego, że w wyniku projektowanych zmian kasy będą mogły być...

16.02.2015

Szef KRS: trzeba ograniczyć kognicję sądów

Reforma sądownictwa powszechnego powinna pójść w kierunku ograniczenia kognicji sądów. Nie wszystkie sprawy powinny być rozstrzygane przez sąd - twierdzi prof. Roman Hauser, przewodniczący Krajowej...

16.02.2015

Kontradyktoryjność procesu, ale z wyjątkami

Połączenie dwóch zasad, że w postępowaniu przed sądem dowody będą przeprowadzane przez strony postępowania i na ich wniosek, ale jednak w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi...

15.02.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski