Trudna ochrona własności programów komputerowych

Programy komputerowe jako dobra niematerialne powstające w zasadzie wyłącznie poprzez umysłową działalność człowieka, a także mające wyraźny wymiar ekonomiczny powinny podlegaćochronie. Jednak...

03.03.2015

RPO: sąd to nie miejsce na śmieciowe umowy

Rzecznik praw obywatelskich wielokrotnie już interweniowała w sprawie zatrudniania w sądach pracowników tymczasowych i w odpowiedzi słyszała, że po odpowiednich zmianach w prawie proceder ten skończy...

03.03.2015

MS: nadzór potrzebny dla usprawniania sądów

Wzmocnienie pozycji ministra sprawiedliwości w nadzorze nad sądami ma służyć przede wszystkim rozwiązywaniu problemu polskiego wymiaru sprawiedliwości, jakim jest przewlekłość postępowań sądowych...

02.03.2015

Reforma kasacji ma ograniczyć przewlekłość w NSA

Instytucja skargi kasacyjnej w sądownictwie administracyjnym wymaga reformy. Jednak proponowana obecnie zmiana nie rozwiązuje podstawowego problemu, czyli przewlekłości powodowanej przez nadużywanie...

01.03.2015

Umowa UE-USA zagrozi konsumentom i pracownikom?

TTIP umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi stanowi wyzwanie dla praw konsumenckich, pracowniczych i europejskiej demokracji. Zdaniem przeciwników porozumienia będzie...

28.02.2015

Prezes RCL: prawo coraz lepsze, tylko jest go za dużo

Jakość legislacji jest w Polsce coraz wyższa. Ale podstawową wadą tego procesu jest ciągle narastający strumień ilościowy. Bo nawet ja jako prawnik, pracujący w tym właśnie miejscu, mam dziś problem...

27.02.2015

Powołać rzecznika klientów banków?

W ostatnich miesiącach konsumenci mieli aż nadto dowodów, że w Polsce nie istnieje realny system ochrony konsumenta przed nadużyciami ze strony banków - twierdzi adwokat Andrzej Nogal.

25.02.2015