Jak podkreśla wydawca nowej publikacji pt. Odwrócony kredyt hipoteczny. Komentarz książka zawiera kompleksowe i pogłębione omówienie wszystkich aspektów prawnych nowej regulacji odwróconego kredytu hipotecznego w prawie polskim. Obejmuje aktualnie najobszerniejszy komentarz do tej regulacji na rynku wydawniczym.
Czytelników może przede wszystkim zainteresować wyczerpująca analiza konstrukcji odwróconego kredytu hipotecznego, instrumentów prawnych zmierzających do ochrony interesów kredytobiorcy oraz skomplikowanych zagadnień związanych z rozliczeniem odwróconego kredytu hipotecznego po śmierci kredytobiorcy.
W publikacji zamieszczono liczne przykłady oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów.


Odwrócony kredyt hipoteczny. Komentarz