NIK chwali system dozoru elektronicznego

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działanie wprowadzonego w 2009 r. systemu dozoru elektronicznego osób skazanych. Izba w opublikowanych w środę wnioskach swego raportu wskazała jednocześnie...

03.09.2014

Wpływy z VAT i CIT będą niższe

Dziś rząd ma przyjąć projekt budżetu na 2015 r., który będzie zakładał wolniejszy wzrost PKB oraz cen w stosunku do czerwcowych założeń. Według informacji Gazety Wyborczej nowy projekt zakłada wzrost...

03.09.2014

Definicję nadpłaty podatku trzeba doprecyzować

W ocenie Konfederacji Lewiatan, aby przywrócić równowagę pomiędzy uprawnieniami podatników a coraz większymi kompetencjami organów podatkowych, konieczne jest doprecyzowanie przepisów dotyczących...

02.09.2014

Adwokatura nie potrzebuje wojen religijnych

Ostatnia rzecz, której potrzebują zawody prawnicze to wszczynanie sporów ideologiczno-światopoglądowych twierdzi adwokat Andrzej Nogal w nawiązaniu do projektu wprowadzenia treści religijnych do roty...

02.09.2014

Seremet krytykuje MS za projekt regulaminu prokuratury

Prokurator generalny Andrzej Seremet krytykuje przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian w regulaminie prokuratury. Szef prokuratury domaga się włączenia jego przedstawicieli do prac...

01.09.2014

Niepełnosprawni nie są tylko przedmiotem prawa

Osoby z niepełnosprawnościami nie są już postrzegane jako bierni odbiorcy pomocy, którzy nie są w stanie sami o sobie decydować. Zamiast tego stają się podmiotami, którym przysługują określone prawa...

01.09.2014

Komornicy: nie pełnimy funkcji publicznych

Brak jest podstaw do ujawniania oświadczeń majątkowych składanych przez komorników sądowych przez ich zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej stwierdza Krajowa Rada Komornicza (KRK) w swojej...

31.08.2014

Lepiej nie zostawiać dowodu w recepcji hotelu

Pozostawianie dowodu osobistego w recepcji hotelu czy w zastaw pod wypożyczony sprzęt może prowadzić do utraty danych osobowych. Żądanie tego dokumentu od turysty jest niezgodne z prawem.

31.08.2014