Polskie prawo prasowe jest archaiczne

W Polsce prawo prasowe jest archaiczne: niedostosowane do orzecznictwa europejskiego i do nowych technologii - mówi ekspert prawa prasowego dr Michał Zaremba z UW. Podkreśla też, że należy finansowo...

01.01.2015

Nowe możliwości dla najbardziej zadłużonych Polaków

Zmiany w prawie umożliwią od stycznia ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Da ona osobom, których długi znacząco przekraczają możliwości spłaty, szansę na wyjście na prostą, a tym samym doprowadzi do...

31.12.2014

KRS jeszcze raz broni niezawisłości sędziów

Jako konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, z niepokojem analizujemy wydarzenia i dyskusje, których przyczyną była ocena przebiegu wyborów samorządowych -...

29.12.2014

Rozprawa podatkowa nie cieszy się popularnością

O przyczynach nieprzeprowadzania rozpraw przez podatkowe organy odwoławcze, które wynikają bądź z braku zainteresowania tą instytucją, bądź z błędów formalnoprawnych popełnianych przez podatników i...

29.12.2014

KRS: nie każdy brak w kasacji do usunięcia

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi proponuje wprowadzenie zasady, że wszelkie braki skargi kasacyjnej mają tę samą...

29.12.2014

Mobbing coraz większym problemem w firmach

Straty spowodowane przez mobbing w krajach Europy Zachodniej sięgają rocznie wielu milionów euro. Firmy osłabiają swój potencjał, a to z kolei przekłada się na osłabienie i spowolnienie tempa wzrostu...

28.12.2014

Kupon lotniczy - uwaga na pułapkę!

Ceny biletów lotniczych nieustannie spadają. Coraz więcej osób korzysta więc z tej formy transportu, jednakże na wszystkich tych, którzy z niego korzystają czeka nowa pułapka zastawiona przez...

26.12.2014

Punktualność grzecznością królów, nie sędziów

Stara maksyma głosi, że punktualność jest grzecznością królów. Jednak współcześni monarchowie starają się nie nadużywać tego przywileju władzy. Sędziowie wyraźnie mają z tym kłopot.

26.12.2014

KRS krytykuje projekt ustawy o biegłych

Obwiązujące przepisy o biegłych sądowych są słusznie krytykowane, ale proponowane przez ministra nowe rozwiązania w niewielkim stopniu poprawią sytuację stwierdza Krajowa Rada Sądownictwa.

24.12.2014