Najważniejszą zmianą zaproponowaną przez prezydenta jest wprowadzenie zasady in dubio pro tributario, a więc by w przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji regulacji podatkowych, izby skarbowe i sądy rozstrzygały zawsze na korzyść podatników.

Przepisy podatkowe często pozostawiają duże pole do interpretacji urzędnikom, a w spornych sprawach między izbami skarbowymi i podatnikami, ciężar interpretacji skomplikowanych i niejasnych przepisów spada na sądy. Te z kolei polegają na opinii biegłych. W przypadku różnicy zdań między biegłymi sędziowie mają problem.

Zobacz: Skutków niedoskonałych regulacji nie można przerzucać na podatnika >>

Proponowany przez prezydenta ustawowy zapis, aby wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów podatkowych były rozstrzygane zawsze na korzyść podatnika, spowoduje, że sądy będą miały obowiązek orzekania na korzyść podatnika.

Minister finansów i pani premier także zapowiadają daleko idącą zmianę obecnej Ordynacji podatkowej. Deklarują, że ta nowa ordynacja będzie oznaczać mniej inwazyjny sposób poboru podatków oraz pomocne, zgoła przyjazne, podejście do podatnika. Między innymi zapowiadają aprobatę dla zasady in dubio pro tributario. Niestety, równocześnie informują, że nowa ordynacja zostałaby wprowadzona dopiero za kilka lat.

Zobacz: We wrześniu rząd ma przyjąć założenia nowej Ordynacji podatkowej >>

Eksperci BCC wskazują na brytyjski urząd skarbowy z Cumbernauld, który w roku 1989 otrzymał bardzo prestiżową Europejską Nagrodę Jakości. Urząd ten, zatrudniający ponad 1000 pracowników i obsługujący 7 mln podatników, przyjął jako swoją misję obsługę podatników w takim płaceniu podatków, które jest zgodne z prawem i równocześnie służy rozwojowi ich przedsiębiorstw. W rezultacie nie tylko uzyskał najwyższe świadectwo jakości swojej pracy, ale zbierane przez niego przychody podatkowe wzrosły.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego