Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia określającego wzór informacji podsumowującej w obrocie krajowym oraz korekty tej informacji składanej przez sprzedawców. Projektowane wzory są związane ze zmianami, jakie do ustawy o podatku VAT wprowadziła nowelizacja ustawy o VAT z 9 kwietnia 2015 r.

Przedsiębiorcy rekomendują usunięcie kolumny z nazwą "Nastąpiła zmiana danych". W objaśnieniach do formularza VAT-27 nie ma opisu, w jakich przypadkach należy zaznaczyć to pole, tzn. czy w przypadku zmiany danych adresowych lub identyfikacyjnych nabywcy czy zmian liczbowych. W przypadku wystąpienia tylko zmian liczbowych kolumna ta jest ich zdaniem niezasadna, ponieważ informacja podsumowująca VAT-27 korekta jest dedykowana do takich zmian.

W sytuacji wystawienia faktury po upływie terminu podatnik wykaże transakcję poprzez korektę okresu, w którym dostawa miała miejsce. W tej sytuacji nie nastąpi zmiana danych, a jedynie dodanie pozycji.

Ponadto, zgodnie z objaśnieniem w kol. d należy wpisać łączną wartość dostaw towarów lub świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy. Zdaniem ekspertów Konfederacji, dla podatnika wystąpi dodatkowy nakład pracy i trudność w uzgodnieniu różnicy pomiędzy informacją podsumowującą a deklaracją VAT-7. Mechanizm sporządzania korekty informacji podsumowującej VAT-27 powinien być zbliżony do VAT-UEK - proponują eksperci.

Zobacz książkę "VAT. Wybór orzecznictwa" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Informacja pochodzi z Vademecum Głównego Księgowego