MS: teraz egzekucja będzie skuteczniejsza

Skuteczniejsza egzekucja i wyrównany wpływ spraw do komorników - takie efekty ma przynieść obowiązująca od 8 listopada br. ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i...

09.11.2015

RPO: sygnaliści w mundurach nie są dobrze chronieni

Funkcjonariusze służb mundurowych, którzy ujawniają nieprawidłowości w swoich instytucjach, nie są dostatecznie chronieni przed ewentualnymi represjami ze strony przełożonych twierdzi rzecznik praw...

09.11.2015

Compliance - nowa jakość - (nie)zbędny obowiązek

Drzwi dla compliance zostały uchylone, a to pozwala wprowadzać compliance w firmach stanowczo, łagodnie i bez lęku, a nade wszystko optymistycznie patrzeć w przyszłość - pisze Piotr Welenc.

09.11.2015

Dostawca i użytkownik odpowiadają za dane w chmurze

Jednym z problemów związanych z migracją danych do chmury obliczeniowej jest kwestia odpowiedzialności prawnej. Odpowiedzialność rozkłada się pomiędzy użytkownika a dostawcę rozwiązania pisze Michał...

08.11.2015

RPO: postępowanie nakazowe, gdy nie ma sporu

Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie zebranych dowodów wina oskarżonego oraz okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Gdy oskarżony nie przyznaje się do winy, powinna odbyć...

08.11.2015

Alimenty dla studenta nie zawsze oczywiste

Samo osiągnięcie pełnoletniości przez dziecko nie stanowi automatycznej przesłanki ustania obowiązku alimentacyjnego jego rodziców. Jednak w orzecznictwie sądów dostrzec można różne poglądy co do...

06.11.2015

RPO deklaruje wspieranie niezależności sądów

Niezależność sądów i niezawisłość sędziów są bardzo ważne z punktu widzenia ustrojowego, ale też ochrony praw i wolności jednostki stwierdził rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar podczas...

05.11.2015

Mobbing - pojęcie nieostre i trudne do stosowania

W pierwszej połowie 2015 r. odnotowano w PIP 1200 skarg na dyskryminację i mobbing w miejscu pracy. Jednak inspektorzy nie mogą nakładać kar na pracodawców, może to zrobić tylko sąd. A sądy niekiedy...

04.11.2015

Sądy mają problem z orzekaniem ws. mobbingu

Sędziowie też są podatni na uprzedzenia czy stereotypy, a sądy nienajlepiej radzą sobie z orzekaniem w sprawach dotyczących mobbingu w pracy twierdzi Katarzyna Kędziora z Polskiego Towarzystwa Prawa...

03.11.2015

Prawo dot. gier komputerowych skomentowane

Przemysł gier komputerowych jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Jest jednak wiele problemów prawnych związanych z tworzeniem i dystrybucją gier komputerowych, szczególnie na...

02.11.2015