Prof. Maciej Gutowski ocenia, że pismo jest poglądem ministra i "dziwi się, że chciał się pod nim podpisać". Jest to pogląd, ze sędziowie mieliby nie stosować się do ostatecznego orzeczenia Trybunału. Zdaniem prof. Gutowskiego pismo prokuratora generalnego jest całkowicie merytorycznie nietrafne.
- W Polsce jest jeden porządek prawny. Mamy jedną konstytucję, a także niesprzeczny z tą konstytucja porządek prawny. Nie tworzą się dwa porządki, tylko dlatego, ze ktoś nie przestrzega prawa - uważa dziekan. - Wszystkie  autorytety przedstawiają rozsądne i bezstronne opinie, mówiące, że trzeba publikować wyroki TK. Władza ustawodawca i wykonawcza nie ma prawa recenzować tych wyroków. Wszyscy muszą przestrzegać tych orzeczeń.

Czytaj też>>Minister Ziobro zapowiada kontrole...
Od orzeczenia z 9 marca br. uznającego grudniową nowelizację za niezgodną z Konstytucją, przełamane zostało jej domniemanie konstytucyjności. Od tego czasu TK i wszystkie sądy w Polsce mają obowiązek do tego orzeczenia się stosować.
Źródło: TVN 24
 

Więcej>>Pismo Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości