Podatnik może skorygować złożone zeznanie podatkowe

Ze złożeniem zeznania rocznego PIT wiąże się czasem także obowiązek jego korekty. Może ona dotyczyć każdej pozycji zeznania. Korekta polega na złożeniu skorygowanego zeznania z pisemnym uzasadnieniem...

04.05.2015

Prawo restrukturyzacyjne opłaci się wszystkim

Innowacyjność i kreatywność to warunki zwycięstwa w wyścigu po efektywność i zarobek, jednak zawsze niosą ryzyko niewypłacalności. Dlatego tylko przyjazne procedury zawarte w Prawie...

04.05.2015

KRS: organ sądowy nie może być biegłym

Według poselskiego projektu ustawy rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne mają być organami pomocniczymi sądów okręgowych, a ich opinie miałyby mieć walor opinii biegłych sądowych. - To byłoby...

02.05.2015

Zbyt wąski zakres bezpłatnej pomocy prawnej?

Z projektowanego przez rząd systemu nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mogło skorzystać zbyt mało osób twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Do tego projekt nie odnosi się do już istniejących...

02.05.2015

Obrońca nie może być źródłem dowodu

Śląskie środowisko prawnicze wzburzyło oskarżenie adwokatów o udział w korupcji i związana z tym inwigilacja ich. Okazało się, że była to prowokacja, ale pozostało pytanie o zakres tajemnicy...

01.05.2015

Zmiany w prawie autorskim potrzebne i kontrowersyjne

Zamiar ujednolicenia czasu ochrony utworów słowno-muzycznych to dobry pomysł. Ale propozycja wydłużenia czasu ochrony do artystycznych wykonań i fonogramów budzi wątpliwości piszą Justyna...

01.05.2015

MS: reforma zmieni strukturę kar

Doprowadzenie do istotnej zmiany w orzekaniu kar, co w konsekwencji powinno doprowadzić do odwrócenia obecnej struktury kar na rzecz kar wolnościowych, to cel czekających na wejście w życie...

29.04.2015

Planowane zmiany w prawie autorskim

O ile większość z proponowanych zmian jest konieczna z uwagi na wspomniane dyrektywy i spóźnienie w ich implementacji, o tyle wątpliwości mogą budzić poszczególne rozwiązania proponowane przez...

29.04.2015

Termin rozliczania PIT za 2014 rok mija 30 kwietnia

30 kwietnia 2015 roku mija termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2014 rok w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do jego złożenia zobowiązani są podatnicy uzyskujący przychody zarówno...

29.04.2015