Rzecznik sugeruje ministrowi finansów wprowadzenie możliwości  rozwiązywania sporów podatkowych w drodze mediacji.

Obecnie obowiązująca Ordynacja podatkowa nie stwarza prawnej możliwości załatwiania sporów między podatnikami a organami podatkowymi w drodze współpracy zmierzającej do rozwiązania zaistniałego sporu. - Znaczne skomplikowanie i zawiłość przepisów prawa podatkowego determinuje potrzebę wprowadzenia praktycznych i efektywnych instrumentów rozstrzygania sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi za pomocą niewładczych form działania organów podatkowych - pisze rzecznik w wystąpieniu do ministra finansów. Więcej>>>