Wigilia firmowa - jak ją sfinansować?

Ze środków ZFŚS nie należy ponosić kosztów imprez firmowych, które nie mają charakteru wypoczynkowego, sportowo- rekreacyjnego lub kulturalno-oświatowego, tak więc jeśli spotkanie wigilijne nie...

30.11.2016

Lekarz nie pomoże zespołowi powypadkowemu?

BHP

Nie ma przepisu, który mógłby zobligować pracownika podmiotu leczniczego, aby wydał i przekazał zespołowi powypadkowemu opinię na temat kwalifikacji urazu, jaki wystąpił u poszkodowanego pracownika...

29.11.2016

Dowiedz się, jak legalnie zatrudnić Ukraińca

Chcąc zatrudnić Ukraińca legalnie należy dopełnić formalności związanych z legalizacją pobytu, dopełnić formalności związanych z legalizacją zatrudnienia, wystąpić o numer NIP. Poza tym należy...

23.11.2016