Tylko 21 dni rząd chce dać firmom na przygotowanie się do wielkich zmian w kodeksie pracy i zasiłkach

Prawo pracy Prawo europejskie

Jest druga, ostateczna wersja rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która ma wdrożyć dwie unijne dyrektywy – propracownicze i prorodzicielskie. Jak dowiedział się serwis Prawo.pl, projekt, który z początkiem sierpnia br. został skierowany pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, ma wejść w życie po upływie 21 dni od ogłoszenia ustawy.

10.08.2022

Wellbeing - sposób na odbudowę poczucia przynależności pracowników

Prawo pracy HR

Obecnie bardzo dużo mówi się o wellbeingu i wyzwaniach, które stoją przed pracodawcami w związku z jego wdrażaniem do organizacji. Dobrostan pracowników związany jest nie tylko z dobrym samopoczuciem poszczególnych osób i dobrej kondycji całej firmy. Wellbeing odgrywa kluczową rolę w budowaniu poczucia przynależności pracowników i świadomości bycia częścią zespołu.

10.08.2022

Raport: W II kwartale 2022 r. rynek i Nowoczesna Gospodarka utrzymały dynamikę zatrudnienia

Rynek Prawo pracy

Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska. W II kwartale 2022 roku utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kwartał 2021 r. według danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kwartał 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.

09.08.2022

Badanie: Prawie połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych

Rynek Prawo pracy

73 proc. ankietowanych Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28 proc. przyznało, że szef krzyczy, a 21 proc. - że źle traktuje swoich pracowników – wynika z badania przeprowadzonego przez serwis kariery InterviewMe. Na dodatek aż 58 proc. badanych twierdzi, że praca w polskiej firmie oznacza gorsze warunki pracy niż w firmie zagranicznej.

09.08.2022

Nadal rośnie liczba cudzoziemców w ubezpieczeniach społecznych

Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Liczba cudzoziemców, pracujących legalnie i podlegających ubezpieczeniom społecznym, przekroczyła milion osób. Największa grupa to obywatele Ukrainy. W ciągu miesiąca przybyło 13 tys. legalnie pracujących w Polsce obcokrajowców – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

09.08.2022

Będzie wyższa dotacja dla PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń dla niepełnosprawnych pracowników

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy

Minister rodziny i polityki społecznej chce zwiększyć wysokość dotacji celowych dla PFRON na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych do poziomu co najmniej 30 proc. środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. Minister finansów proponuje, by ta zmiana istotna dla budżetu państwa weszła w życie od 2023 r.

09.08.2022

Przejazd z miejsca wykonywania pracy zdalnej do biura nie będzie podróżą służbową

Prawo pracy

Jak rozliczać przejazdy pracownika z miejsca wykonywania pracy zdalnej do biura oraz w jakiej sytuacji czas ten będzie podróżą służbową, a kiedy będzie wliczany do czasu pracy? Zdaniem prawników, co potwierdza nam MRiPS, decyduje sposób określenia miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę. Dojazd pracownika wezwanego do biura w ciągu dnia będzie odbywał się w jego czasie pracy.

09.08.2022

Nie każdy dyskomfort pracownika to mobbing - pracodawca musi to wyjaśnić

Prawo pracy HR

Otrzymanie przez pracodawcę zawiadomienia o podejrzeniu stosowania mobbingu to ważna informacja, której nie można zignorować. Niezależnie od tego, czy podjęte przez pracodawcę działania wyjaśniające potwierdzą zarzut czy nie, należy ją potraktować jako sygnał mobilizujący do wyjaśnień i wzmożenia działań profilaktycznych – piszą adwokaci Karolina Kołakowska i Mirosław Narolski.

09.08.2022

Pracodawcy będą mogli zwracać koszty używania ekologicznych aut

Prawo pracy

Pracodawcy będą mogli zwracać pracownikom koszty używania prywatnych aut z napędem hybrydowym, elektrycznym i wodorowym. Przygotowanie projektu stosownych zmian w ustawie o transporcie drogowym zapowiada rząd na trzeci kwartał 2022 roku. Dzisiejsze przepisy w tej sprawie odnoszą się tylko do pojazdów spalinowych.

08.08.2022

Raport Lewiatana: Polski pracownik jest w złej kondycji psychicznej

Prawo pracy

Pogarszanie się stanu psychicznego Polaków potwierdzają dane międzynarodowe i nasze rodzime statystyki, np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wynikające z tego faktu nieobecności w pracy oraz obecności o obniżonej produktywności to nie tylko obciążenie społeczne, ale także realny koszt, który muszą ponieść pracodawcy.

08.08.2022

Kadrę zarządzającą w organizacji można zatrzymać benefitem na samochód

Prawo pracy HR

Pozyskanie oraz zatrzymanie na dłużej w firmie menedżerów, wysoko wyspecjalizowanych specjalistów oraz kadry zarządzającej jest nie lada wyzwaniem. Firmy udostępniają pracownikom auta służbowe na weekendy oraz w trakcie urlopu wypoczynkowego, by wyróżnić się jako pracodawca. Pracownicy mogą już nawet wybrać model i wyposażenie. Firmy stały się w tym zakresie bardziej elastyczne, bo nowych samochodów na rynku jest coraz mniej.

08.08.2022

Badanie: Przez inflację Polacy podupadają na zdrowiu psychicznym - jesienią może być jeszcze gorzej

Domowe finanse Prawo pracy

Polacy niemal po połowie są podzieleni na podupadłych na zdrowiu psychicznym z powodu inflacji oraz na tych, którzy nie stracili kondycji. O pogorszeniu samopoczucia mówią głównie zarabiający 5000-6999 zł netto miesięcznie, kobiety, osoby młode i dobrze wykształcone – wynika z najnowszego badania opinii publicznej. Zdaniem ekspertów, w IV kwartale br. odsetek osób deklarujących utratę zdrowia psychicznego z powodów ekonomicznych wzrośnie nawet do 70 proc.

08.08.2022

Sejm zmienił system awansu nauczycieli

Kadry w oświacie Prawo pracy

Koniec ze stopniem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, po czterech latach pracy w szkole egzamin na nauczyciela mianowanego. Sejm w piątek przesądził losy nowelizacji Karty Nauczyciela. Potwierdził zmiany dotyczące nauczycielskich awansów, ale odrzucił senackie poprawki dotyczące 20 proc. podwyżki dla pedagogów.

08.08.2022

Pracownicy muszą poczekać. Rząd miał 2 lata na wdrożenie przepisów unijnych, a i tak nie zdążył

Prawo pracy Prawo europejskie

1 i 2 sierpnia 2022 roku minęły terminy transpozycji do naszego prawa dwóch unijnych dyrektyw ważnych dla pracowników, także tych będących rodzicami. Nie ma więc dłuższych urlopów rodzicielskich, 5-dniowego nieodpłatnego urlopu opiekuńczego, elastycznej organizacji pracy dla rodziców dzieci do lat ośmiu czy większej ochrony przy umowach na czas określony. To bardzo zła wiadomość dla polskich pracowników. Zwłaszcza, że dochodzenie odszkodowania od państwa może być trudne.

08.08.2022

Dzień wolny dla dojeżdżających do pracy na rowerze? Nie będzie takiego prawa

Środowisko Prawo pracy

Przepisy prawa pracy nie wyłączają możliwości wprowadzenia przez pracodawcę dodatkowych świadczeń dla pracowników. Nie ma przeszkód prawnych, by w swoich regulacjach pracodawca przyznał pracownikom dodatkowe zwolnienia od pracy czy dni wolne, np. dodatkowe dni urlopu nie wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących. Musi to jednak opierać się na zasadzie równości i mieć obiektywny charakter.

06.08.2022

Będzie inflacyjna pomoc dla warsztatów terapii zajęciowej

Prawo pracy Prawo europejskie

Rząd zapowiada, że w najbliższym czasie uruchomi program pomocowy dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) na konkretne cele związane z podwyższonymi kosztami wynikającymi z inflacji. Nie wiadomo jednak, czy zmieni się algorytm finansowania WTZ-ów, i czy wzrośnie dofinansowanie na jednego uczestnika, a to jest obecnie największym problemem w opinii przedstawicieli tych placówek.

05.08.2022

MRiPS: W lipcu stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 4,9 proc.

Rynek Prawo pracy

Liczba bezrobotnych w lipcu 2022 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych – podało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 4,9 proc.

05.08.2022

Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich

Prawo pracy

We wtorek 2 sierpnia minął termin wdrożenia unijnej dyrektywy work-life balance. To dobry moment, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację „Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”.

05.08.2022

Miejsce wykonywania pracy zdalnej uzgodnione mailem, ale... i tak na papierze

Prawo pracy HR

Po wakacjach Sejm rozpocznie prace nad przepisami wprowadzającymi pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy, a pracodawcy już dziś zastanawiają się, jak dokumentować uzgodnienie miejsca wykonywania takiej pracy, aby było to zgodne z prawem, a jednocześnie nie stanowiło nadmiernego obciążeniach dla działów kadr. Według MRiPS, dokumenty takie powinny być umieszczane w części B akt osobowych pracownika.

05.08.2022

Upadłość pracodawcy. Prawnicy ostrzegają, jakich błędów nie popełniać, żeby nie wpaść w dodatkowe kłopoty

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Przepisy nie chronią pracownika przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, gdy jego pracodawca ogłasza upadłość. Dotyczy to też m.in. osób przebywających na urlopach wypoczynkowych. Syndyk ma prawo nie tylko ich zwolnić, ale również skrócić im okres wypowiedzenia i wypłacić za to stosowne odszkodowanie. W przypadku zwolnienia grupowego zatrudnionym przysługuje ponadto odprawa pieniężna.

04.08.2022