Mieszkanie i dojazd do pracy na zleceniu z dodatkowym podatkiem

PIT Prawo pracy

Ponoszone przez zleceniodawcę koszty zakwaterowania i dowozu zleceniobiorców do miejsca pracy powinny być doliczone do ich wynagrodzenia i opodatkowane. Podlegają PIT jak przychody z nieodpłatnych świadczeń. Taki wniosek płynie z niedawnego wyroku NSA. Zdaniem ekspertów, stanowisko sądu jest dyskusyjne.

14.10.2019

WSA: Naruszenie przepisów nie miało wpływu na nabór urzędnika

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Podczas naboru na stanowisko urzędnicze do drugiego etapu zakwalifikowano sześć osób, czyli o jedną więcej niż przewidują przepisy. Naruszenie to nie mogło mieć jednak istotnego wpływu na wynik sprawy, ponieważ nie wpłynęło na prawa i obowiązki skarżącego, którego do tego etapu nie dopuszczono – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

14.10.2019

Praca przymusowa trafi do kodeksu karnego? Zdecyduje minister sprawiedliwości

Prawo pracy

Do kodeksu karnego powinna zostać wprowadzona definicja pracy przymusowej - do takiego wniosku doszedł specjalny zespół działający przy ministrze finansów, inwestycji i rozwoju. Propozycja zmian legislacyjnych została przekazana do ministra sprawiedliwości. Obecnie praca przymusowa nie ma definicji w polskim prawie

12.10.2019

Kuria: Zwolnienie pracownic czysto merytoryczyne - nie dotyczyło ich osobistej sytuacji

Prawo pracy

Stan cywilny i sytuacja osobista nie miały nic wspólnego ze zwolnieniem pracownic kurii, a przyczyny były czysto merytoryczne - wyjaśnia krakowska kuria w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaznacza również, że opinia publiczna źle zrozumiała pierwszy komunikat o zwolnieniu, dlatego został on zmieniony.

11.10.2019

Partie nie dbają o głos pracowników ze wschodu

Prawo pracy

W żadnym z programów wyborczych nie odwołano się bezpośrednio do ukraińskiej mniejszości narodowej. Brakuje też projektu integracyjnej polityki migracyjnej, której Polska potrzebuje. To się może się zmienić już za cztery lata. Jeżeli bezrobocie w Polsce utrzyma się na niskim poziomie cudzoziemców będzie przybywać w naszym kraju

11.10.2019

Prawny bilans przed wyborami - rząd nie spełnił wielu obietnic

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna

Znów mamy festiwal wyborczych obietnic, również tych dotyczących zmian w prawie. Tymczasem wiele z tych zapowiadanych jeszcze przed poprzednimi wyborami lub w trakcie kadencji - nie uchwalono. Nie mamy m.in. nowego kodeksu pracy ani ordynacji podatkowej, brakuje natychmiastowych alimentów, nowych ustaw o biegłych i o zawodzie farmaceuty czy zmian w finansach samorządów.

11.10.2019

BCC: Należy powrócić do próby zmiany kodeksu pracy

Prawo pracy

Prace przyszłej - nowej - Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy należałoby poprzedzić opracowaniem założeń przez reprezentatywnych praktyków rynku pracy, na przykład członków Rady Dialogu Społecznego - proponuje Business Centre Club. Przypomina, że dorobku poprzedniej komisji, która pracowała od połowy 2016 roku nie zaakceptowała żadna ze stron

10.10.2019

Potrzebne zmiany przy emeryturach pomostowych

Prawo pracy

Związki zawodowe chcą zmian przy przechodzeniu na emerytury pomostowe. Chodzi nie tylko o likwidację wygasającego charakteru świadczenia, ale także sposób przechodzenia na nie. Pracownik może ubiegać się o pomostówkę, ale tylko po rozwiązaniu umowy o pracę. Problem pojawia się, gdy po odmownej decyzji ZUS, nie może już wrócić do pracy.

10.10.2019

Rośnie aktywność osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Prawo pracy

PFRON przeznaczył w tym roku ok. 3,4 mld zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. - To jest nasze wyzwanie, aby osoby niepełnosprawne były aktywne zawodowo. To pozwala im odzyskać wiarę w siebie i pomaga w funkcjonowaniu w przestrzeni społecznej - mówi prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg.

09.10.2019

Na rynku pracy widać wzrost poziomu rotacji w firmach

Prawo pracy

Najczęściej pracę zmieniają inżynierowie, kasjerzy i sprzedawcy oraz zatrudnieni w branży hotelarskiej. Na czele listy stanowisk, w których Polacy najczęściej zmieniają pracę, znaleźli się również robotnicy wykonujący proste prace fizyczne i kierowcy - wynika z raportu Randstad.

09.10.2019

Komuda: Rekordowe podwyżki minimalnej jak nie teraz, to kiedy?

Prawo pracy Małe i średnie firmy

W ostatnich miesiącach biliśmy już rekordy najniższej stopy bezrobocia rejestrowanego. Nieźle jest z ogólną liczbą pracujących, poprawiają się także wskaźniki zatrudnienia osób w wieku 50+. Jeśli więc kiedyś jest dobry moment na przyśpieszenie wzrostu wynagrodzenia minimalnego – to właśnie teraz - uważa Łukasz Komuda

09.10.2019

Szwed: Konkurowanie niskimi płacami to droga donikąd

Prawo pracy

Należy skończyć z zasadą, że Polska konkuruje z innymi krajami tylko niskimi płacami. Podwyżka płacy minimalnej jest ważna nie tylko w kontekście naszych rodaków, którzy wyjeżdżają za granicę, ale także w kontekście zasilających naszą gospodarkę pracowników ze wschodu – podkreśla wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

08.10.2019

Zawód "hejter" już istnieje. W praktyce, nie w prawie

Prawo pracy

Nawet kilka tysięcy osób w Polsce może świadomie zamieszczać nieprawdziwe treści w internecie, pobierając za to wynagrodzenie. Najczęściej zajmują się tym studenci lub młode osoby, dla których to pierwsza praca. Na rynku powstały już specjalne firmy, które zajmują się "czarnym PR", w tym hejtowaniem.

08.10.2019

MRPiPS: We wrześniu spadła stopa bezrobocia

Prawo pracy

Stopa bezrobocia wyniosła na koniec września 2019 roku 5,1 proc. Jest to spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do sierpnia - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poziom bezrobocia jest najniższy od 30 lat.

07.10.2019

Słuszna dyscyplinarka dla pracownika, który straszył nożem

Prawo pracy

Zachowanie pracownika, który groził innym pracownikom pozbawieniem ich życia jest podstawą do dyscyplinarnego zwolnienia. Nie ma przy tym znaczenia, że podczas przyjęcia okolicznościowego na terenie zakładu pracodawca zezwolił na symboliczne spożywanie alkoholu – stwierdził Sąd Okręgowy w Siedlcach.

07.10.2019

Będzie odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Prezydent podpisał ustawę

Prawo pracy

Nowelizacja zakłada podniesienie kwoty odprowadzanej za pracownika na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), z którego finansowane są np. „wczasy pod gruszą” czy karnety sportowe dla pracowników. Podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 złotych. Oznacza to wzrost o 3,4 procent.

04.10.2019

RPO interweniuje ws. byłej policjantki, której odmówiono usunięcia jej danych

Policja Prawo pracy

Była funkcjonariuszka policji stara się o usunięcie notatki służbowej z dokumentów znajdujących się w jej aktach osobowych. Komenda Główna Policji uznała, że nie ma do tego podstaw prawnych. W sprawę zaangażował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Powołując się na RODO przypomniał, że była policjantka ma prawo do "bycia zapomnianym".

04.10.2019

Stan cywilny też może być niedozwolonym kryterium dyskryminacyjnym

Prawo pracy

Kodeks pracy zawiera otwarty katalog kryteriów, które nie mogą stanowić podstawy dyskryminacji wskazując w szczególności na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową. Niedozwolonym kryterium dyskryminacyjnym może być również m.in. stan cywilny czy bezdzietność - wskazuje Magdalena Sudoł

04.10.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski