Raport: Długa lista zaniedbań osłabia polski system emerytalny

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy

Obniżenie wieku emerytalnego, brak zachęt do dalszej pracy zamiast emerytury i porażka wdrożenia PPK - to tylko niektóre działania, które negatywnie wpłynęły na system emerytalny w Polsce – twierdzą eksperci Instytutu Emerytalnego. Ich zdaniem konieczna jest poważna debata publiczna o tym, jak uniknąć katastrofy tego systemu i niskich świadczeń w przyszłości.

01.07.2021

SN: Zbyt wysokie odprawy to przekupstwo związków zawodowych

Prawo pracy

Pozwany nabywając Hutę Częstochowa zawarł ze związkami zawodowymi Pakiet Socjalny, na podstawie którego przyjął na siebie obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnienia przez 120 miesięcy. W tym celu zobowiązał się nie dokonywać zwolnień grupowych ani indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników, bez względu na zakres zmian organizacyjnych i nie dotrzymał obietnicy.

01.07.2021

Lewiatan: Pracodawcy chcą się przygotować na czwartą falę zakażeń

Prawo pracy BHP Koronawirus

W przypadku wystąpienia czwartej fali zakażeń, za kilka tygodni może czekać nas powrót obostrzeń pandemicznych. Przedsiębiorcy uważają, że zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest w tej chwili priorytetem. Warto więc rozważyć wprowadzenie takich rozwiązań, które mogą być pomocne w walce z pandemią - podkreśla Konfederacja Lewiatan.

30.06.2021

MRiPS: Do 2030 r. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych ma wzrosnąć do 40 proc.

Prawo pracy

Obecnie pracuje 28,3 proc. osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam na tym, aby do roku 2030 ten wskaźnik wzrósł do 40 proc. – powiedział wiceminister Paweł Wdówik w trakcie zorganizowanej w Wilnie konferencji na temat dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych. Zorganizowano ją pod patronatem i z udziałem Pierwszych Dam Polski i Litwy.

30.06.2021

Rośnie liczba wydawanych zezwoleń dla Ukraińców

Prawo pracy

W maju br. o prawie 40 proc. wzrosła liczba zezwoleń na pobyt czasowy wydanych Ukraińcom, w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jeszcze większe wzrosty dotyczą zgód na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE i zezwoleń na pobyt stały. Wyniosły odpowiednio ponad 90 proc. i blisko 55 proc. Najwięcej pozytywnych decyzji w tych sprawach wydał wojewoda mazowiecki

30.06.2021

Nowy urlop rodzinny wypchnie z rynku pracy kolejne grupy, ale tylko pracowników

Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Posłowie chcą, by pracownicy mający co najmniej 6-miesięczny staż pracy mogli skorzystać z 12. miesięcznego urlopu rodzinnego w celu sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny. W tym czasie ZUS będzie im wypłacał zasiłek w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Eksperci mają wiele zastrzeżeń do przepisów, choć przyznają, że idea jest słuszna.

30.06.2021

Petycja: Praca w jakimkolwiek podmiocie samorządowym nie dla radnego

Samorząd terytorialny Ordynacja Prawo pracy

W Senacie została złożona petycja, która postuluje zmiany w ustawach, które zakażą radnym zatrudniania w podmiotach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zastrzeżenia co do zgodności z konstytucją zaproponowanych rozwiązań mają niektórzy prawnicy. A samorządowcy wskazują, że może to wykluczyć z aktywności samorządowej kolejnych obywateli.

30.06.2021

Projekt ustawy - więcej praw dla pracujących na morzu

Prawo pracy Prawo unijne

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o pracy na morzu, przedłożony przez ministra infrastruktury. Celem jest dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego. Chodzi m.in. zabezpieczenie praw pracowniczych marynarzy w sytuacji ataku piratów lub zbrojnej napaści na statek i spowodowanego nim wymuszonego uwięzienia marynarzy.

29.06.2021

Lewiatan: Pracodawcy chcą mieć prawo do badania trzeźwości pracowników

Prawo pracy

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaproponowało zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczące badania trzeźwości pracowników. Wychodzą one naprzeciw postulatom pracodawców, ale niektóre przepisy, np. związane z niedopuszczaniem do pracy czy przechowywaniem informacji o badaniu trzeźwości, wymagają jeszcze doprecyzowania

29.06.2021

Strasburg: Nie można zwolnić pracownika za "polubienie" posta na Facebooku

Prawo pracy RODO

Zwolnienie z pracy sprzątaczki na podstawie jej "polubień" postów innych osób na Facebooku stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według Trybunału, jeśli treści te dotyczyły ważnych kwestii zainteresowania publicznego, tym samym wchodziły one w zakres ochrony z art. 10 Konwencji.

29.06.2021

Rząd chce uzupełnić zasoby na rynku pracy cudzoziemcami

Prawo pracy

Wzmocnienie systemu instytucjonalnego w obszarze legalizacji pobytu i zatrudnienia, uzupełnienie niedoboru na rynku pracy i zapewnienie znaczącego udziału cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach oraz robotników wykwalifikowanych oraz zapobieganie nadużyciom i negatywnym konsekwencjom legalnej migracji to elementy polityki migracyjnej. Rząd opublikował założenia

29.06.2021

Badanie: Wykształcenie odgrywa kluczową rolę w kwestii dalszej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Prawo pracy

Prawie 40 proc. rodaków zamierza pracować zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego. Niewiele mniejsza jest grupa, która nie ma takich planów. Niezdecydowany jest niemal co trzeci badany. Wśród Polaków będących powyżej 60. roku życia przeważają osoby niezainteresowane dalszą aktywnością na rynku pracy. Chęć kontynuowania kariery deklarują głównie osoby posiadające wykształcenie średnie lub wyższe

29.06.2021

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce – pakiet relokacji dobrą praktyką

Prawo pracy

Coraz więcej cudzoziemców decyduje się na emigrację zarobkową, szukając stabilizacji w Polsce. Najliczniejszą grupę stanowią nasi wschodni sąsiedzi – obywatele Ukrainy. Przybywając do naszego kraju, stawiają czoła różnym wyzwaniom, także zawodowym. Dlatego tak ważne jest minimalizowanie barier w podjęciu zatrudnienia przez osoby z mniejszych miejscowości lub z innych krajów.

29.06.2021

Pracownicy tracą chorobowe przez nieprawidłowe adresy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

ZUS nie wie, ile adresów na zwolnieniach lekarskich jest nieprawidłowych. Zmiany prawa, do której doszło 1 stycznia 2019 r., nie zauważyło wielu pracowników - w efekcie przez błędny adres na L-4, ubezpieczeni tracą prawo do wynagrodzenia chorobowego. Zdaniem ekspertów, konieczna jest nie zmiana przepisów, lecz akcja informacyjna, którą powinien przeprowadzić Zakład.

29.06.2021

Wiceminister Michałek: Składka zdrowotna przejdzie do ZUS

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Trzeba oddzielić składkę zdrowotną od kwestii rejestracji bezrobotnego - powiedziała w poniedziałek Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. I zapowiedziała, że rząd pracuje nad przeniesieniem składki zdrowotnej do ZUS. To element reformy instytucji i prawa rynku pracy, jaką rząd konsultuje obecnie z urzędami pracy i hufcami pracy.

28.06.2021

Lewiatan: Pandemia nie zahamowała wzrostu płac

Prawo pracy

W I kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,3 proc. ludności w wieku 15–89 lat – podał w poniedziałek GUS. Okazuje się, że sytuacja na rynku pracy powoli wraca do tej, jaką znamy sprzed pandemii COVID-19. Jednak pandemia przyspieszyła niektóre procesy, ujawniła również niedostatki w politykach publicznych, szczególnie w zakresie opieki.

28.06.2021

Większa aktywność zawodowa osób 50+ to wyższe PKB

Prawo pracy

Power Generation - pokolenie osób w wieku 50+ aktywnych na rynku pracy - do 2050 roku może stanowić nawet połowę polskiego społeczeństwa. W krajach rozwiniętych, jak Niemcy czy Dania, pracuje ponad 60 proc. osób w wieku 55-64 lat. W Polsce - tylko 40 proc. Zwiększenie aktywności tej grupy do poziomu czołowych krajów, przyniosłoby Polsce w długiej perspektywie wzrost PKB

28.06.2021

PIP rusza z kontrolami na małych budowach

Prawo pracy BHP

Według Państwowej Inspekcji Pracy, najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach. Stąd akcja „Kontrole na małych budowach”, której celem jest sprawdzenie warunków pracy, ale przede wszystkim wskazanie ewentualnych nieprawidłowości mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia.

28.06.2021

Po roku prac projekt o pracy zdalnej trafi do kosza

Prawo pracy BHP

Związki zawodowe zerwały negocjacje w sprawie projektu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, mającego uregulować pracę zdalną. A organizacje pracodawców zgłosiły do niego wiele poprawek. Zdaniem ekspertów, prace nad tym projektem to złamanie konstytucyjnego prawa związków zawodowych do rokowań i wielkie fiasko rządu. Ministerstwo potwierdza, że przygotowane zostaną nowe przepisy.

28.06.2021

Mobbing sądów nie oszczędza, pracownicy mówią dość

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Najciemniej pod latarnią, więc i w sądach, stojących na straży prawa, coraz częściej zdarzają się sytuacje, które pracownicy określają jako mobbing lub dyskryminację. Co więcej - jak mówią - o prawa pracownicze walczy się tu zdecydowanie trudniej, bo brakuje regulaminów, szkoleń i przeświadczenia, że można wygrać. A sprawy nie ułatwiają braki kadrowe i pandemiczne zaległości.

28.06.2021