To zmiana uszczelniająca zakaz handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Zgodnie z nią funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się przede wszystkim usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym - przychody z usług pocztowych będą musiały stanowić ponad 50 proc. pozostałych przychodów danej placówki.

Czytaj również: Posłowie PiS chcą uszczelnić zakaz handlu w niedziele - projekt w Sejmie>>

Jak mówiła Bożena Borys-Szopa (PiS), przedstawiając sprawozdanie komisji polityki społecznej i rodziny z prac nad zmianami, nowelizacja ma na celu „wyeliminowanie problemu omijania zakazu handlu przez niektóre placówki poprzez wykorzystywanie wyłączeń zawartych w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. posiadanie statusu placówki pocztowej”. Według niej, proponowana nowelizacja przywróci zasady uczciwej konkurencji oczekiwanej przede wszystkim przez przedsiębiorców przestrzegających ustawowego ograniczenia handlu. - Usunie obecnie występujące niejasności i wątpliwości w zakresie stosowania przepisów tej ustawy - stwierdziła. Wniosła w imieniu komisji o uchwalenie projektu ustawy. Przypomniała, że na komisji projekt został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym i bez głosów przeciwnych.

Przedstawiciele PiS zaznaczyli, że nowelizacja chroni rodzinę, „bo rodzinom należy się wolny czas w niedziele”. Janusz Śniadek (PiS) podkreślał, że zmiany to porządkowanie nadużyć polegających na korzystaniu z furtki sprzecznej z intencją ustawodawców, łamiących zasadę uczciwej konkurencji, szczególnie przez duże sieci handlowe. Uszczelnienie tej ustawy, jak powiedział, polega na tym, że te przedsiębiorstwa, które będą chciały korzystać z zapisów o przeważającej działalności zobligowane będą do prowadzenia rejestrów przychodów. - PiS będzie głosowało za tą ustawą oburącz - zapowiedział poseł Śniadek i złożył na ręce marszałek kilka poprawek.

Więcej osób może pomagać właścicielowi

Wśród zgłoszonych przez wnioskodawców i przyjętych większością głosów poprawek, jest rozszerzenie katalogu osób spokrewnionych, z których nieodpłatnej pomocy w niehandlowe niedziele, będzie mógł korzystać przedsiębiorca. Są to: obok małżonka, dzieci, rodziców, macochy lub ojczyma, również rodzeństwo, wnuki i dziadkowie.

Zgodnie z kolejną poprawką ustawa wchodzi w życie w pierwszy dzień miesiąca następujący 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Przypomnijmy, że ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie w 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku. Ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od tysiąca zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.