TSUE: Trzeba sprawdzić, czy aparat słuchowy umożliwi funkcjonariuszowi pełnienie służby

Prawo pracy Prawo unijne

Uregulowanie estońskie przewidujące bezwzględną niemożność dalszego pełnienia obowiązków przez funkcjonariusza służby więziennej, którego ostrość słuchu nie odpowiada minimalnym progom percepcji dźwiękowej, bez umożliwienia sprawdzenia, czy jest on w stanie wykonywać swoje obowiązki, jest sprzeczne z prawem Unii – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

20.07.2021

Praca zdalna największym wyzwaniem dla zarządzających

Prawo pracy

Utrzymanie mobilizacji i integracji przy pracy zdalnej stało się prawie niewykonalnym zadaniem dla wielu menedżerów. Pandemia ujawniła wyraźne niedostatki w umiejętnościach zarządczych - zabrakło takich umiejętności, jak dbanie o pracowników mimo oddalenia oraz egzekwowanie i rozliczanie zadań. Z tego powodu, z wieloma menedżerami pracodawcy się rozstali.

20.07.2021

Lewiatan: Płace rosną coraz szybciej

Rynek Prawo pracy

W czerwcu br. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5802,42 zł. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosło o 9,8 proc., czyli o 516 zł – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem ekspertów, prawie 10 proc. wzrost pensji to efekt także niewystarczającej podaży pracowników.

19.07.2021

Posłowie PiS chcą uszczelnić zakaz handlu w niedziele - projekt w Sejmie

Rynek Prawo pracy Prawo gospodarcze

W niehandlową niedzielę otwarte mogą być te placówki, w których działalność pocztowa będzie przeważająca i wyniesie powyżej 50 proc. przychodów. Wprowadzony zostanie też obowiązek prowadzenia ewidencji, pokazującej, jakie przychody uzyskiwane są z tej przeważającej działalności, a jakie z pozostałej – przewiduje projekt uszczelniający zakaz handlu w niedziele. Projekt trafił już do Sejmu i czeka na nadanie druku.

18.07.2021

Polacy na L4 chorują, pracują, wypoczywają i opiekują się dziećmi

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Pracodawcy i ZUS mają coraz większy problem z absencją chorobową. Są zakłady, w których pule ludzi zatrudnianych na tzw. zakładkę stale rosną. W niektórych firmach są wyspecjalizowane pliki excelowskie i ludzie, którzy wyliczają, kiedy się opłaca przyjść do pracy, a kiedy nie. Zdaniem ekspertów, pracodawcy, którzy nic nie robią, by ograniczyć absencję, dają ciche przyzwolenie na nieobecność pracowników.

17.07.2021

Międzynarodowe Stowarzyszenie Inspekcji Pracy (IALI) ma nowe władze

Prawo pracy BHP

15 lipca 2021 r., na posiedzeniu w trybie online, Zgromadzenie Generalne Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy wybrało na przewodniczącego organizacji Siong Hin Ho, pełniącego dotychczas funkcję sekretarza generalnego IALI. W skład nowego Komitetu Wykonawczego weszli przedstawiciele inspekcji pracy z Australii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

16.07.2021

Praca hybrydowa może zdezorganizować funkcjonowanie firmy

Prawo pracy BHP

Wciąż nie ma zmian w kodeksie, więc pracodawcy próbują sami regulować pracę hybrydową, by zapanować nad organizacją firmy. Swoboda dana pracownikom w wyborze dni pracy zdalnej w biurze i poza nim rodzi trudności w zebraniu całego zespołu, gdy istnieje taka potrzeba. Eksperci radzą określanie zasad w regulaminie pracy, by pracodawca miał możliwość wezwać pracownika do biura

16.07.2021

KE uruchomiła procedurę naruszeniową wobec Polski w sprawie marynarzy

Prawo pracy Prawo unijne

Komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszeniową wobec Polski w sprawie przestrzegania przepisów unijnych dotyczących minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń oraz przyjęcie niezbędnych środków. W przeciwnym razie KE może podjąć decyzję o przejściu do kolejnego etapu procedury naruszeniowej.

15.07.2021

Przez prawo do emerytury stażowej pracownicy mogą stracić ochronę przedemerytalną

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Wprowadzenie proponowanych emerytur stażowych nie zmieni zasad ochrony przedemerytalnej. W efekcie pracownicy, którzy uzyskają staż pracy zanim osiągną wiek kwalifikujący ich do ochrony przedemerytalnej, mogą być wypychani z rynku pracy. Od pracodawcy zależeć będzie, czy pracownik będzie mógł pracować dłużej na swoją wyższą emeryturę, czy nie.

15.07.2021

MI: Projekt wdrażający Pakiet Mobilności przyjęty przez Komitet Ekonomiczny RM

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu ma wkrótce zostać wpisany projekt ustawy, który ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego unijny Pakiet Mobilności. We wtorek projekt został zaakceptowany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Jak twierdzi Ministerstwo Infrastruktury, nowe regulacje na pewno zmienią zasady funkcjonowania rynku transportowego.

14.07.2021

OPZZ: Unijna dyrektywa w sprawie płac minimalnych wymaga zmiany

Domowe finanse Prawo pracy Prawo unijne

Projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej w obecnym kształcie nie przewiduje określonego celu podniesienia płacy minimalnej ani skutecznych narzędzi zwiększenia zakresu negocjacji zbiorowych - twierdzi OPZZ. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wezwała państwa członkowskie do odrzucenia niekorzystnych zmian.

14.07.2021

Przeglądy kadr - firmy oceniają pracę zdalną i szykują się do czwartej fali pandemii

Prawo pracy HR

Pracodawcy coraz uważniej przyglądają się swoim pracownikom i coraz częściej oceniają efekty ich pracy, zwłaszcza pracy zdalnej. Nowością są – wprowadzane w firmach obok ocen półrocznych i rocznych - oceny kwartalne. Eksperci przyznają, że pracodawca ma prawo oceniać wyniki pracy, a słabe lub niezadawalające go - mogą być powodem zwolnienia.

14.07.2021

BCC pozytywnie ocenia rządowy projekt polityki migracyjnej

Prawo pracy

Opracowanie „Polityki migracyjnej Polski” daje nadzieję, że zostanie wdrożona poprzez istotną reformę rynku pracy oraz wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce – ocenia Business Centre Club. Choć, jak twierdzi, powinna była ona powstać co najmniej 4 lata temu i w tym czasie powinna być już realizowana,

13.07.2021

Rząd proponuje bardziej efektywne formy aktywizacji zawodowej

Prawo pracy

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii kontynuuje prekonsultacje projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia. Jego głównym celem jest dostosowanie usług publicznych służb zatrudnienia do potrzeb osób szukających pracy oraz pracodawców. Iwona Michałek, wiceszefowa resortu, spotkała się we wtorek w Piasecznie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy z województwa mazowieckiego.

13.07.2021

Lewiatan: Pakiet Mobilności to realna groźba likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w transporcie

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Pakiet Mobilności, którego najdalej idące rozwiązania zaczną obowiązywać już od 2 lutego 2022 roku, to inicjatywa wymierzona w polskich przewoźników, którzy w międzynarodowym transporcie drogowym odnieśli sukces na unijnym rynku. Stąd próby ograniczenia ich obecności na rynku poprzez inicjatywy legislacyjne o protekcjonistycznym charakterze - twierdzi Konfederacja Lewiatan.

13.07.2021

Nie można zabrać premii pracownikowi niezaszczepionemu, ale można dać nagrodę zaszczepionemu

Prawo pracy Koronawirus szczepienia

Z obawy przed czwartą falą pandemii i pracą firm w tych warunkach, pracodawcy szukają sposobów na zachęcenie pracowników do szczepień przeciwko COVID-19. Niektórzy sięgają po bodźce finansowe – chcą zabierać premie tym, którzy się nie zaszczepią. Eksperci ostrzegają jednak przed takim rozwiązaniem. Mówią o dyskryminacji i sugerują sięgnięcie po nagrody.

13.07.2021

RDS nie porozumiała się w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy

W Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się konsultacje podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2022 roku. W tym roku, także ze względu na zapowiadane rewolucyjne zmiany związane z Polskim Ładem, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie założeń budżetu na 2022 rok i wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

12.07.2021

Praca zdalna po pandemii – pracodawca powinien zweryfikować warunki jej wykonywania

Prawo pracy BHP

Dwóch na trzech pracowników przewiduje, że będzie częściej pracować zdalnie, nawet gdy pandemia się skończy - wynika z raportu Deloitte „The voice of the European workforce 2020”. Zdaniem ekspertów, takie podejście przekłada się na szereg korzyści dla pracodawców, jak chociażby niższe koszty powierzchni czy utrzymania biura.

12.07.2021