W opublikowanym w piątek po południu oświadczeniu Ministerstwo Edukacji i Nauki stwierdza, że na bieżąco monitoruje sytuację związaną z nauczycielami. I zaznacza, że wrzesień to pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego, "stąd normalnym zjawiskiem jest ruch kadrowy, kiedy to dyrektorzy szkół dostosowują plany lekcji i ustalają organizację pracy w szkole".

Ruch kadrowy w szkołach na początku roku szkolnego

- Warto podkreślić, że w polskich szkołach mamy ok. 700 tys. etatów nauczycieli. Jednocześnie należy zaznaczyć, że liczba ogłoszeń w bazie prowadzonej przez kuratorów oświaty nie jest tożsama z liczbą wolnych pełnych etatów. Z danych przekazanych przez szkoły i placówki oświatowe do systemu informacji oświatowej (SIO) wynika, że na 30 września 2019 r. ogółem było wykazanych 684,8 tys. nauczycieli i 692,9 tys. etatów, a na 30 września 2020 r. było wykazanych 689,8 tys. nauczycieli i 700,1 tys. etatów. W szkołach i placówkach oświatowych nastąpił więc wzrost zatrudnienia. Dane na rok szkolny 2021/22 są jeszcze wypełniane przez dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych. Będziemy mogli zatem je przedstawić w późniejszym terminie - czytamy w dokumencie.

Czytaj: 
RPO: Niedobór nauczycieli trzeba potraktować poważnie>>

Za długo, w kilku szkołach i czasem za darmo - łatanie braków kosztem nauczycieli i uczniów>>
Czarnek: Znikomy procent wolnych etatów jak zawsze>>
 

MEiN podkreśla, że ogłoszenia o wolnych miejscach pracy zamieszczane są niezależnie od wymiaru proponowanego zatrudnienia, zatem w ogólnej liczbie ogłoszeń istotną część stanowią ogłoszenia dotyczące niepełnego wymiaru zatrudnienia. - Odnosząc liczbę ogłoszeń do liczby etatów wszystkich zatrudnionych nauczycieli, należy zauważyć, że w obecnym roku (stan na 1 września) jest to ok. 1 procent - napisano.

Będą zamiany w zatrudnianiu nauczycieli

Ministerstwo edukacji podkreśla, że zatrudnianie nauczycieli należy do kompetencji dyrektora szkoły, a Minister Edukacji i Nauki opracowuje zmiany systemowe. - Nie kwestionujemy faktu, że pragmatyka nauczycieli musi zostać zmieniona i dostosowana do współczesnych warunków rynkowych. Zawód nauczyciela musi stać się atrakcyjny. Nad tymi kwestiami pracuje Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty - czytamy w dokumencie.

Jest w nim także informacja, że Minister Edukacji i Nauki w maju br. przekazał członkom Zespołu propozycje zmian przepisów w Karcie Nauczyciela. Chcemy nad tymi zmianami dyskutować wspólnie ze stroną związkową i samorządową. Najbliższe spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego odbędzie się 21 września br. Główne obszary zmian do dyskusji dotyczą czasu pracy nauczycieli – zmiany pensum, systemu wynagradzania nauczycieli i podwyższenia wynagrodzenia, a także awansu zawodowego, w tym uproszczenia sytemu.