2 wypadki, 100% więcej składki

BHP

Co dokładnie oznacza termin rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy? Ustawa tego nie precyzuje, jednak w orzecznictwie i doktrynie przyjęło się, iż rażące naruszenie przepisów bhp...

04.03.2016

Pierwsza pomoc tylko po specjalistycznym szkoleniu?

BHP

Przepisy bhp nie określają, jakie szkolenie powinna odbyć osoba wyznaczona przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wiadomości przekazane podczas szkolenia wstępnego mogą...

02.03.2016

SIP na czele związku zawodowego?

BHP

Przewodniczący związków zawodowych może być społecznym inspektorem pracy, jeśli posiada bierne prawo wyborcze oraz zostanie wybrany do pełnienia takiej funkcji przez pracowników po przeprowadzonych...

01.03.2016

Inspektor pracy z uprawnieniami sądu?

BHP

Planowane zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy wzbudza wiele wątpliwości. W myśl proponowanych przez rząd zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, osoby zatrudnione na podstawie umów...

29.02.2016

Rosja: 36 ofiar eksplozji w kopalni węgla w Workucie

BHP

W niedzielę nad ranem doszło do eksplozji podczas akcji ratowniczej w kopalni Północna w Workucie (Republika Komi). Jest 6 zabitych i 5 rannych, ale praktycznie nie ma szans, że przeżył którykolwiek...

28.02.2016
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski