Nowe NDS pyłów drewna?

BHP

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiła z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku...

21.01.2016

Wkrótce premier powoła nowego prezesa ZUS

W najbliższym czasie zostanie powołany prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - zapowiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska w środę w Szczecinie. Zgodnie ze...

21.01.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski