Ryczałt za nadgodziny tylko w wyjątkowych sytuacjach

Zasadą ogólną ujętą w Kodeksie pracy jest szczegółowe rozliczanie i wypłata wynagrodzenia oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Kwoty te co do zasady wypłaca się wraz z...

10.07.2017

Grzywna dzieli PUP-y i inspektorów

Resort sprawiedliwości proponuje likwidację dolnego progu grzywny dla bezrobotnych, którzy znaleźli zatrudnienie, ale nie powiadomili o tym urzędu pracy. Nie wszystkim ten pomysł się podoba -...

10.07.2017

Urzędy pracy wstrzymały dotacje

Przez brak rozporządzeń bezrobotni i pracodawcy, którzy chcą ich zatrudnić, są czasowo pozbawieni wsparcia. Urzędy pracy nie mogą podpisywać umów z przedsiębiorcami o refundowanie kosztów wyposażenia...

10.07.2017

Niższy wiek pułapką dla członków OFE

O 18 miesięcy zostanie skrócony okres umożliwiający dziedziczenie środków zgromadzonych na subkontach przez kobiety, które wystąpią o świadczenia w obniżonym wieku emerytalnym. - informuje Dziennik...

06.07.2017

Rada Ochrony Pracy pozytywnie o sprawozdaniu PIP

BHP

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 4 lipca 2017 r. pozytywnie oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. W przyjętym stanowisku podkreśliła determinację i konsekwencję inspektorów pracy...

06.07.2017