Senatorowie przyjęli ustawę jednogłośnie – za nią opowiedziało się w głosowaniu 97 senatorów. Nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie był przeciw.  Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

 

Przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 lutego 2020 r.  przewidują rozszerzenie możliwości płacenia obniżonych składek na ZUS na kolejne grupy przedsiębiorców, które spełnią określone w przepisach warunki. Mianowicie prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne będą miały osoby, których przychód (a nie jak dotąd – dochód) z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 tys. zł, jeżeli działalność była prowadzona przez cały rok, lub odpowiednio skorygowany względem liczby dni prowadzenia działalności.

Składki przedsiębiorców mają być liczone proporcjonalnie do dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku nie przekroczy 120 tys. zł.

Czytaj więcej: Mały ZUS plus już w Sejmie, ale są obawy o zaburzenie konkurencji między małymi firmami