W piątek, w głosowaniu Sejm odrzucił poprawkę Senatu do ustawy nowelizującej przepisy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta umożliwia finansowanie tzw. trzynastych emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego.

Posłowie nie zgodzili się na zaproponowane przez senatorów ograniczenie możliwości wydatkowania funduszy z daniny solidarnościowej od najbogatszych i ze składki na Fundusz Pracy jedynie na rzecz osób z niepełnosprawnością.


 

Przypomnijmy, że na mocy tej ustawy z pieniędzy funduszu będzie można sfinansować jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (np. trzynaste emerytury) wraz z kosztami jego obsługi. Finansowane mają też być renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną (obecnie są one finansowane z budżetu państwa).

Zgodnie z nowelą, pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Do tej pory ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych mogły być finansowane jedynie działania na rzecz niepełnosprawnych.

Czytaj również: Trzynaste emerytury będą finansowane z Funduszu Solidarnościowego>>