Zgodnie z ustawą jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone dla ponad 9,8 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,96 emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych i ok. 100 tys. osób uprawnionych do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych. Koszt tego rozwiązania to blisko 11 mld zł.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że świadczenie będzie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 – Obrona narodowa, części 37 – Sprawiedliwość oraz części 42 – Sprawy wewnętrzne na 2019 r.

 


 

Pracodawcy i związkowcy przeciwni finansowaniu trzynastek z Funduszu Pracy

Krytycznie o finansowaniu części "trzynastek" dla emerytów z Funduszu Pracy wypowiada się OPZZ. Zdaniem związkowców propozycja oznacza, że po raz kolejny środki finansowe z Funduszu Pracy wykorzystuje się na wydatki niezgodnie z jego przeznaczeniem. OPZZ wnioskuje więc, aby obniżyć ten podatek (składki na Fundusz Pracy) o prawie połowę, czyli z 2,45 proc. do  1,45 proc.

Sprawdź w LEX: Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP >

Niezadowoleni z tego pomysłu są również pracodawcy. Doradca Konfederacji Lewiatan prof. Jacek Męcina zwrócił uwagę, że wcześniej, jeśli rząd chciał wykorzystać pieniądze m.in. z Funduszu Pracy, to przynajmniej zwracano się w tej sprawie do strony społecznej. Strona pracodawców zaproponowała, że jeśli fundusz i tak jest wykorzystywany na inne cele niż został stworzony, to może sfinansować z tego źródła podwyżki dla nauczycieli

Sprawdź w LEX: Czy zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dotyczy wyłącznie osób posiadających polskie obywatelstwo? >

Korzystaj z LEX Kadry i zadawaj pytania ekspertom >

Wcześniej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zwracała uwagę, że zarówno w uzasadnieniu, jak i w ocenie skutków regulacji jest zawarta informacja na temat źródeł finansowania dodatkowego świadczenia. - Zupełnym nieporozumieniem jest przypisywanie Funduszowi Pracy finansowania tego wydatku. W części uzasadnienia ta informacja odnosi się do niewielkiej grupy osób, które korzystają z Funduszu Pracy, bo z niego są finansowane zasiłki i świadczenia przedemerytalne - wyjaśniała.

Sprawdź w LEX: Czy od ekwiwalentu należy naliczyć na Fundusz Pracy i FGŚS jeśli wypłacona kwota jest niższa od wynagrodzenia minimalnego? >

 

 

Świadczenie "Emerytura plus" ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty inwalidów wojennych i wojskowych oraz osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę.

Sprawdź w LEX: Czy odpisy amortyzacyjne sfinansowane z Funduszu Pracy mogą być kosztem podatkowym? >

Większość świadczeń - w wysokości 1100 zł brutto, czyli ok. 888 zł netto - zostanie wypłacona w maju. W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

Czytaj też: Fundusz Pracy wykorzystywany na inne cele. Obniżyć składkę? >>>