Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) mają łagodzić m.in. skutki bezrobocia, w tym nagłej utraty pracy. Składki na fundusze opłacane są m.in. przez pracodawców, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz zleceniodawców.

 

Podwyżki dla nauczycieli z Funduszu

Debata wokół Funduszu Pracy ożyła, ponieważ organizacje pracodawców zaproponowały, by właśnie z tego źródła sfinansować podwyżki dla nauczycieli. Wywołało to krytykę, ale doradca Konfederacji Lewiatan prof. Jacek Męcina podkreśla, że według propozycji pracodawców finansowanie podwyżek z Funduszu Pracy byłoby jednorazowe. - Pracodawcy w poczuciu pewnej bezsilności, że Fundusz Pracy od pewnego czasu jest przeznaczany na cele nie tylko związane z aktywizacją, doszli do wniosku, że lepiej, jeśli części z tych środków trafi na zapewnienie spokoju społecznego - wyjaśnia.

Sprawdź w LEX: FP i FGŚP - zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek >

Przypomina, że część pieniędzy z Funduszu Pracy zasili świadczenia emerytalne (tzw. trzynastą emeryturę) i PPK.  - Wcześniej, jeśli rząd chciał wykorzystać pieniądze m.in. z Funduszu Pracy to przynajmniej zwracano się w tej sprawie do strony społecznej. Tak było w przypadku dopłat do płac lekarzy stażystów. Było to konsultowane. Teraz już nikt o tym nie rozmawia, partnerzy nie mają w tej sprawie nic powiedzenia - stwierdza profesor.

Sprawdź w LEX: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Niższa podstawa wymiaru składki >

Jego zdaniem powinna się odbyć debata nad przyszłością Funduszu Pracy. - Jeśli dojdziemy do wniosku, że jest tam dużo pieniędzy, to należałoby się zastanowić nad zmniejszeniem składki. Możemy się też umówić, że część tych środków przeznaczamy na wspólny cel, wyznaczony przez pracodawców i związki zawodowe, np. na kształcenie ustawiczne - podkreśla ekspert.

 


Zwraca uwagę, że w poprzednich latach osiągnięto porozumienie ws. wydawania pieniędzy m.in. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń. - Tak było np. w 1997 r., kiedy Polska zmagała się z powodzią. Wówczas z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pomagano pracodawcom, którzy ucierpieli. Wszyscy jednak zgadzali się, że to cel nadrzędny i warto go zaakceptować. Podobnie było w 2010 r., kiedy konsultowano przekazanie środków lekarzom stażystom - tłumaczy doradca.

Zobacz procedury w LEX:

Ustalenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy >

Podatkowe skutki zapłaty składek ZUS >

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe >

Obniżyć składkę

Również Andrzej Radzikowski z OPZZ uważa, że Fundusz Pracy jest wykorzystywany niezgodnie ze swoimi ustawowymi celami. - Są tam gigantyczne pieniądze, bo rocznie to kilka miliardów złotych - podkreśla. Przypomniał postulat OPZZ zgłaszany podczas omawiania projektu tzw. trzynastych emerytur. Związek postuluje o obniżenie tego podatku (składki na Fundusz Pracy) o 1,45 proc. - Powiedzieliśmy ostatnio, że jeżeli nie ma aż tak dużej potrzeby finansowania zadań z Funduszu Pracy, ponad połowa jest wykorzystywana na inne cele, to należy zmniejszyć odpis z 2,45 do 1 proc. W tej sytuacji wszyscy pracownicy otrzymaliby podwyżkę o 1,5 proc. - podkreśla.

Sprawdź w LEX: Stopy procentowe składek - koszty pracodawcy i pracownika >

Radzikowski nie mówi "nie" dla finansowania podwyżek dla nauczycieli z Funduszu Pracy. - Jeżeli Funduszu używa się niezgodnie z jego przeznaczeniem, do "gaszenia pożarów", to czemu go nie wykorzystać do gaszenia problemu w oświacie - mówi.

Związkowiec zgodził się z ekspertem Konfederacji Lewiatan ws. debaty nad przyszłością funduszu. - Rząd w tej chwili zawłaszcza fundusz i przeznacza go na inne cele, bez zgody strony społecznej i przy negatywnej opinii rady rynku pracy - przypomina.

 

 


 

Strona pracodawców i związkowców negatywnie odniosła się do pomysłu, aby część z trzynastych emerytur - w wysokości 1100 zł. była sfinansowane z Funduszu Pracy. Dotyczy to osób, które pobierają świadczenia przedemerytalne.

Pieniądze z funduszu zasilają również program "Za Życiem" oraz Solidarnościowy Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z kolei Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych finansowana jest część staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacji pielęgniarek i położnych.

Czytaj też: ZUS: Strajk w szkołach, ale rodzice nie biorą masowo zwolnień lekarskich >>>

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Czy korygować INF-D-P jeżeli spółka uwzględniła składki na FP w większej wysokości? >

Czy za pracownika pobierającego świadczenia socjalne w okresie urlopu górniczego należy opłacać składki na Fundusz pracy?  >

Czy wypłacane od 2019 r. wynagrodzenia członków rad nadzorczych podlegają obowiązkowi wpłat na Fundusz Solidarnościowy? >

Czy fakt otrzymywania przez pracownika dodatkowych kwot na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w części finansowanej przez pracodawcę powinien być ujęty w umowie o pracę? >