Za ustawą głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciw, a jeden senator wstrzymał się od głosu. W głosowaniach przepadły natomiast wnioski o odrzucenie ustawy oraz o przyjęcie jej bez poprawek.

Przypomnijmy, że na mocy tej ustawy z pieniędzy funduszu będzie można sfinansować jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (np. trzynaste emerytury) wraz z kosztami jego obsługi. Finansowane mają też być renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną (obecnie są one finansowane z budżetu państwa).

 

Do tej pory ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych mogły być finansowane jedynie działania na rzecz niepełnosprawnych. Zgodnie z nowelą, pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia.

Jedna z poprawek Senatu przewiduje, że pieniądze ze źródeł, które dotychczas zasilały Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, będą mogły być przeznaczane jedynie na rzecz niepełnosprawnychOznacza to, że fundusze z daniny solidarnościowej od najbogatszych i ze składki na Fundusz Pracy będą mogły być przeznaczane jedynie na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Czytaj również: Ustawa uchwalona - 13. emerytury z Funduszu Solidarnościowego>>