Prawo.pl
W sytuacji utraty dochodu w postaci niewypłaconych alimentów, ustawodawca nakazuje ocenę dochodu z...
Anna Dudrewicz
26.02.2015
Obradujące w Gdańsku prezydium KK NSZZ Solidarność zaopiniowało projekt ustawy o Państwowej...
Inny
26.02.2015
BHP
Nie ma przepisu, który zobowiązywałby pracodawcę do wyposażania stanowiska pracy w sprzęt...
Kazimierz Kościukiewicz
26.02.2015
BHP
Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą świadczy usługi menadżerskie na podstawie kontraktu...
Agnieszka Rosa
26.02.2015
HR
Zakres badań psychologicznych, którym jest poddawana osoba, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej...
Jarosław Zasada
26.02.2015
BHP
Jak przeprowadzić udany duży projekt HR-owy, z którego zadowolony jest zarówno zarząd, jak i...
26.02.2015
HR
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne trzeba zapłacić z każdego źródła dochodu, który jest tytułem...
26.02.2015
Spadek bezrobocia w tym roku powinien wynieść ok. 2 pkt. proc. To oznacza, że w wariancie...
25.02.2015
Przedstawiciele związków zawodowych chcą uczestniczyć w kontrolach prowadzonych przez inspektorów...
Inny
25.02.2015
BHP
Z Raportu Ekonomicznego 2015 przygotowanego przez organizację CIETT wynika, że na świecie liczba...
Marta Schodzińska
25.02.2015
Rozporządzeniem z dnia 11 lutego 2015 r. Minister Gospodarki zmienił grupy płynów wykorzystywanych...
Jarosław Zasada
25.02.2015
BHP
Z dniem 1 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona waloryzacji świadczeń...
Marta Schodzińska
25.02.2015
Ubezpieczenia społeczne
Musimy postawić na nowoczesne technologie, bo to oznacza nowe miejsca pracy - mówiła we wtorek...
25.02.2015
Polacy zatrudnieni w spółkach z zagranicznym kapitałem najczęściej oceniają swoją firmę jako...
25.02.2015
Czy w świadectwie pracy należy wykazać okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu...
Katarzyna Pietruszyńska
25.02.2015
Wartość uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu używania samochodu służbowego do celów...
Barbara Tomaszewska
25.02.2015
Przepisy prawa pracy nie wprowadzają obowiązku wypłacania pracownikom dodatku z tytułu pracy...
Joanna Kaleta
25.02.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPracownik chciałby...
Agata Kamińska
24.02.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPracownica zgodnie z...
Joanna Kaleta
24.02.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Spółka z o.o. podpisała...
Paweł Ziółkowski
24.02.2015
Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) pierwsza w Polsce organizacja skupiająca interim managerów,...
Ewa Saj
24.02.2015
Jako wydawca książki Stawka większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych, Wolters Kluwer...
Ewa Saj
24.02.2015