Jak czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej" osoby mające na swoim koncie 25 lat opłacania należności na ubezpieczenie emerytalne do KRUS powinny móc ubiegać się o emerytury minimalne (obecnie 880,45 zł), nawet jeśli nie uda się im zgromadzić niezbędnego kapitału składkowego do wypłaty takiego świadczenia. Z tego powodu Wojciech Kobielski, autor raportu „Koncepcja reformy systemu emerytalno-rentowego rolników”, postuluje częściowe utrzymanie wsparcia dla kasy ze środków publicznych.
Raport został przygotowany na zlecenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jej prezes Marek Zagórski podkreśla, że zmiany funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są nieuniknione, bo od 25 lat jej istnienia system emerytalno-rentowy rolników praktycznie nie uległ ewolucji. 
W raporcie znalazła się m.in. propozycja reformy obecnego systemu reparacyjnego (zdefiniowane świadczenie) na kapitałowy (zdefiniowana składka). W efekcie miałby on funkcjonować na podobnych zasadach, jak ten obejmujący pracowników i przedsiębiorców.