Prawo.pl
Sposób powiadamiania o poważnych wypadkach, wypadkach i incydentach w ruchu kolejowym oraz tok...
Jarosław Zasada
20.03.2016
BHP
19 marca br. zaczęła obowiązywać nowelizacja rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28...
Jarosław Zasada
20.03.2016
BHP
W dniu 17 marca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29...
Ewa Saj
19.03.2016
BHP
Urząd Dozoru Technicznego i Polska Izba Paliw Płynnych podpisały List intencyjny dotyczący...
Inny
19.03.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Pracownik uzyskał orzeczenie lekarskie stwierdzające...
19.03.2016
BHP
Już 22 proc. pracowników otrzymało w ciągu ostatniego roku bezpośrednią ofertę pracy. W tej...
18.03.2016
Kompetencje miękkie coraz częściej stają się jednym z kluczowych elementów kwalifikacji zawodowych,...
18.03.2016
HR
Przełożony ma prawo wymagać od pracownika raportowania przebiegu dnia pracy niezależnie od tego,...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
18.03.2016
W dniu 22 lutego 2016 roku rozwiane zostały wątpliwości pracodawców dotyczące obliczania wysokości...
18.03.2016
Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze...
Agnieszka Rosa
18.03.2016
Ubezpieczenia społeczne
Z kontroli przeprowadzonych przez NIK wynika, że administracja państwowa powszechnie korzysta z...
17.03.2016
Coraz więcej firm zwraca uwagę na międzynarodowe wykształcenie podczas rekrutacji. Jak wynika z...
17.03.2016
Bank Światowy przeprowadzi na potrzeby Rady Dialogu Społecznego serię badań na temat wynagrodzeń w...
17.03.2016
Rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć wniosek o Rodzina 500 plus także za pośrednictwem...
17.03.2016
W lutym br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ujęciu rocznym o 2,5 proc.,...
17.03.2016