Prawo.pl
05.05.2016
BHP
Menadżerowie coraz bardziej doceniają atrakcyjność pracowniczych programów emerytalnych. Wkrajach...
05.05.2016
Program Rodzina 500 plus, wyższe świadczenie pielęgnacyjne, zwiększone wydatki na warsztaty terapii...
05.05.2016
Resort pracy przygotował nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia, która obok zezwoleń na pracę...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
05.05.2016
Równowartość dokonanych na dany rok odpisów i zwiększeń pracodawca przekazuje na rachunek bankowy...
Marta Schodzińska
05.05.2016
Przepisy bhp obligują pracodawcę do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na określonych...
Maciej Ambroziewicz
05.05.2016
BHP
W tym roku już po raz drugi, Koalicja Bezpieczni w Pracy organizuje ogólnopolski konkurs wiedzy dla...
Inny
05.05.2016
BHP
Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznejw tym roku organizacje...
05.05.2016
W wiedeńskich remizach próżno szukać strażackich rur. Wbrew obiegowej opinii nie oszczędzają czasu,...
PAP
04.05.2016
BHP
Ograniczenie dostępu do substancji i mieszanin, które mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania...
PAP
04.05.2016
BHP