Biuro podawcze, e-doręczenia między pełnomocnikami - będą zmiany w portalu informacyjnym sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Pod koniec 2022 r. miałoby zacząć działać - poprzez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych - biuro podawcze. Początkowo taka możliwość ma dotyczyć pojedynczych wniosków, z kolei na początku 2023 r. miałyby być wprowadzane e-doręczenia między pełnomocnikami - konkretne zapowiedzi nowych funkcjonalności systemu padły podczas spotkania Przemysława Rosatiego, prezesa NRA z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.

19.05.2022

Nowy program pilotażowy dla dzieci z niedoborami odporności

Nowe technologie Opieka zdrowotna

Około 1200 dzieci z niedoborem odporności, także po przebyciu Covid-19, zostanie objętych nowych programem pilotażowym. Otrzymają zdalne urządzenia od pomiaru określonych parametrów medycznych. Ministerstwo Zdrowia planuje przetestować 600 urządzeń. Pilotaż ma trwać pół roku i kosztować 4,1 miliona złotych.

18.05.2022

Dr Rojszczak: Adwokaci i radcy potrzebują standardów cyberbezpieczeństwa

Prawnicy Nowe technologie RODO

Samorządy mogą dostarczyć radcom i adwokatom narzędzi do ochrony tajemnicy zawodowej, czyli informacji powierzonych przez klienta, ale najlepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie standardów cyberbezpieczeństwa. Dzięki nim prawnik, wybierając określone narzędzia, mógłby potwierdzić, że nie tylko jest ono dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, ale też spełnia wymagania korporacyjne w zakresie ochrony informacji.

16.05.2022

Uwaga na włamywaczy komputerowych - mogą ukraść magiczne miecze

Prawo karne Nowe technologie

Popełnianie przestępstw za pomocą gier komputerowych jest ograniczone - można uspokoić graczy. Użytkowników spotka kara, gdy dokonają cyberstalkingu, oszustwa albo włamania do cudzego systemu informatycznego. Ale przekazanie lub wyrzucenie cudzej zbroi lub miecza wirtualnego przez cudzego awatara, jest pozbawieniem władztwa informatycznego, a nie prawnego, czyli to nie kradzież - uważają prawnicy.

14.05.2022

Ministerstwo Zdrowia wdroży elektroniczny podpis dla pacjenta

Nowe technologie Opieka zdrowotna

Resort zdrowia pracuje nad wdrożeniem i upowszechnieniem elektronicznych oświadczeń pacjenta poprzez wprowadzenie podpisu biometrycznego, który umożliwi zastąpienie dokumentów papierowych dokumentami w formie elektronicznej. Ma to sprawić, że znikną papierowe zgody pacjenta na zabieg medyczny, ale także na udostępnienie elektronicznej dokumentacji.

13.05.2022

Prawnik w sieci musi pamiętać o klientach - potrzebne standardy bezpieczeństwa

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie RODO

Samorządy prawnicze w rozwoju nowych technologii widzą szansę na walkę z konkurencją. Chcą dostarczyć swoim członkom narzędzi pomocnych w poruszaniu się w cyberprzestrzeni. Jednak eksperci podkreślają, że podstawą powinny być jednolite standardy, czyli swoista instrukcja jak najlepiej chronić "w sieci" tajemnicę zawodową. Bo co dobre dla jednej kancelarii, niekoniecznie sprawdzi się w innej.

11.05.2022

Rządowy portal ma ułatwiać kontakty pracodawców z poszukującymi pracy Ukraińcami

Prawo pracy Nowe technologie Ukraina

Rząd zamierza utworzyć system teleinformatyczny, który ma ułatwić nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma to umożliwić. System będzie m.in. umożliwiał wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji z ofertami pracy, z których będą mogli skorzystać obywatele Ukrainy.

10.05.2022

Nowoczesna Gospodarka: Rynek odrabia dystans do awangardy biznesu

Rynek Prawo pracy Nowe technologie

Po dwóch latach od wybuchu pandemii COVID-19 gospodarka zaczyna przyspieszać. Z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2022 r.” wynika, że w I kwartale 2022 r. różnica pod względem dynamiki zatrudnienia pomiędzy ogółem rynku a przedsiębiorstwami należącymi do firm Nowoczesnej Gospodarki zmalała do zaledwie 1,12 p.p.

10.05.2022

Program e-stetoskop i monitorowanie pacjentów z Covid-19

Nowe technologie Opieka zdrowotna Koronawirus

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący pilotażu wykorzystania elektronicznych stetoskopów przez pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Poszerzona została m.in. grupa świadczeniobiorców o osoby, które przechorowały, ale nadal wymagają opieki i diagnostyki. Pulsoksymetry będą nadal tylko dla zarażonych.

09.05.2022

Biuro do walki z cyberprzestępczością działa i ma szefa

Prawo karne Nowe technologie RODO

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński powołał insp. Adama Cieślaka na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Biuro to działa od 12 stycznia br. i zgodnie z ustawą, jest jednostką policji właściwą do rozpoznawania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego, zapobiegania tym przestępstwom.

06.05.2022

Porażka e-dokumentacji medycznej

Nowe technologie Opieka zdrowotna

Od 10 stycznia 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia rozliczenia ze świadczeniodawcami miał prowadzić na podstawie danych o zdarzeniach medycznych. Z ponad 180 tysięcy podmiotów dane zaraportowało tylko 23 tys. placówek medycznych. Jeszcze mniej wymieniło się e-dokumentacją. Minister zdecydował więc o przesunięciu terminu obowiązkowego stosowania tego mechanizmu.  

04.05.2022

Dr Gumularz: Akt o usługach cyfrowych na ostatniej prostej

Nowe technologie RODO

22 kwietnia Parlament UE i Rada osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie aktu o usługach cyfrowych. O wadze tego wydarzenia świadczą słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która wskazała, że jest to historyczne porozumienie, zarówno pod względem szybkości przyjęcia, jak i treści. Wskazała, że zmodernizuje on podstawowe zasady działania wszystkich usług online w UE.

28.04.2022

Nowoczesne finanse nie potrzebują pośredników

Nowe technologie Finanse

Nowe technologie zdominowały rynek finansowy, który dzięki nim ewoluuje w kierunku całkowitej decentralizacji. O tym, czym różnią się tradycyjne finanse od nowoczesnych oraz czy faktycznie DeFi, kryptowaluty i kryptoaktywa potrzebują uregulowań prawnych dyskutowano podczas szóstego webinaru zorganizowanego w ramach SuperVision FinTech Talks.

27.04.2022

Polaka na odległość można zatrudnić, cudzoziemca trudniej - potrzebna zmiana

Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy

Pracodawcy nie mogą zawierać z cudzoziemcami umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu. Tym, którzy nie zawrą umowy w „tradycyjnej” formie pisemnej lub z użyciem kwalifikowanego podpisu przez obie strony, grozi kara grzywny. Wątpliwości dotyczą także zawierania na odległość umów o pracę z cudzoziemcami. Ten bałagan w przepisach rodzi praktyczne problemy, więc zmiana prawa jest konieczna.

27.04.2022

Nowe zasady odpowiedzialności pośredników – po wyroku TSUE trzeba wprowadzić unijne przepisy

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo unijne

W wyroku ogłoszonym 26 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę Rzeczpospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności art. 17 dyrektywy w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. Polska, która od początku była przeciwna przyjęciu dyrektywy w proponowanym kształcie i do tej pory nie wdrożyła jej postanowień, będzie teraz musiała implementować przepisy z uwzględnieniem uwag Trybunału.

26.04.2022

TSUE: Wolność słowa i prawo do informacji w sieci - zapewnione w dyrektywie

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Nowe technologie

Strony internetowe mogą być kontrolowane pod kątem wszystkich treści, które użytkownicy sieci chcą publikować. Dostawcy usług online ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność, gdy treści objęte ochroną, np. filmy, utwory muzyczne czy powieści są bezprawnie zamieszczane w sieci przez użytkowników ich usług - taka jest odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości UE z 26 kwietnia br. na skargę rządu polskiego.

26.04.2022

Internet fair play, czyli za wynagrodzeniem

Nowe technologie Prawo gospodarcze

Bez jasnych reguł i implementacji dyrektywy autorskiej twórcy muzyki, filmu i innych sztuk nie mają szans na ochronę i uczciwe wynagrodzenie - takie wnioski wypływają z debaty na temat uczciwych reguł w internecie. Kontrola treści wykorzystywanych i zamieszczanych w sieci musi być, i nie jest cenzurą, lecz prawem twórców, tak jak kontrola biletów w kinie.

26.04.2022

Administracja publiczna i samorządy wdrożą kolejne e-rozwiązania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie

Lepsza weryfikacja tożsamości, skuteczne zarządzanie dokumentacją, wideoweryfikacja przy uzyskaniu podpisu elektronicznego, pięć nowych e-usług w obszarze spraw obywatelskich. Takie są między innymi założenia projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji.

21.04.2022

Operatorzy komórkowi zwrócą konsumentom opłaty za usługi dodatkowe

Rynek i konsument Nowe technologie

Firmy Netia, Orange i Play oddadzą konsumentom opłaty za włączane bez ich wyraźnej zgody usługi dodatkowe. Do tego wszystkie reklamacje będą pozytywnie rozpatrzone, zmienią się też standardy informowania konsumentów o płatnych usługach. Do takich działań zmusił je Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

21.04.2022

Wójt daje bana - gminy też aktywne w mediach społecznościowych

Samorząd terytorialny Nowe technologie

Ponieważ obecność gmin w mediach społecznościowych nie została uregulowana prawnie, to w zasadzie mogą dowolnie zarządzać informacją i dostępem do niej. A przy okazji budować wizerunek włodarza gminy. Zdecydowana większość samorządów przyznaje, że ich fanpejdże pełnią przede wszystkim rolę informacyjną i promocyjną, rzadziej są miejscem do dyskusji czy interakcji z mieszkańcami.

16.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski