Polskie Domy Drewniane za kilka miesięcy

Budownictwo

Jeżeli projekt ustawy zostanie uchwalony do lipca, to możliwe, że spółka powstanie w ciągu kilku miesięcy.Do jej zadań będzie należeć między innymi budowanie drewnianych domów na wynajem.

30.05.2018

Pożary śmieci powodują emisję szkodliwych związków

Środowisko

W tym roku odnotowano 63 pożary wysypisk i składowisk śmieci i odpadów. W zależności od rodzaju składowanych odpadów do atmosfery trafia wszystko, co najgorsze, cała tablica Mendelejewa- ostrzega...

30.05.2018

To nie gminy powinny odpowiadać za poziom recyklingu

Środowisko

W ostatnim czasie płoną przede wszystkim te odpady, które zgodnie z prawem powinny być poddawane dalszej obróbce - uważa Jerzy Ziaja, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu.

29.05.2018

Kowalczyk szykuje przepisy na mafię śmieciową

Środowisko

We wtorek Henryk Kowalczyk, minister środowiska, przedstawi na rządzie informacje w sprawie niewyjaśnionych pożarów wysypisk śmieci oraz propozycję zmian w prawie. Małgorzata Janowska, poseł PiS,...

29.05.2018

Jest decyzja w sprawie budowy trzeciego pasa ruchu na A2

Budownictwo

Decyzja dotyczy dobudowy trzeciego pasa ruchu autostrady A2 między węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny. Inwestycja na odcinku o łącznej długości ok. 15,7 km ruszy w 2019 roku, potrwa ok. 1,5 roku

29.05.2018

322 tys. zł kary umownej za zrzut nieczystości w Gdańsku

Środowisko

Władze Gdańska nałożyły na spółkę Saur Neptun Gdańsk karę za nieprawidłową realizację umowy.Sprawą zanieczyszczenia wód rzeki Motława, Kanału Portowego i Zatoki Gdańskiej zajmuje się również gdańska...

29.05.2018

KE chce ograniczyć liczbę plastikowych śmieci

Środowisko

Komisja Europejska alarmuje, że ilość szkodliwych odpadów z tworzyw sztucznych w morzach i oceanach rośnie w zastraszającym tempie. Dlatego zaproponowała nowe przepisy dotyczące 10 produktów...

29.05.2018

Upadłość konsumencka jak abolicja zadłużenia

Sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości nawet jeżeli dłużnik wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności. Tak przewiduje projekt nowelizacji prawa upadłościowego.

28.05.2018

200 mln euro dla małych innowacyjnych firm

Dzięki unijnemu wsparciu CVI Dom Maklerski kupi nowe obligacje od innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i małych spółek o średniej kapitalizacji na korzystnych warunkach.

28.05.2018

Będą milionowe kary dla firm szkodników

Nawet 50 mln zł kary dla firmy za przestępstwa i powodowanie szkód przewiduje przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych....

25.05.2018

Minister obrony chce ingerować w działalność firm

Przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym będą musieli uzgadniać z administracją, np. decyzję o przeniesieniu firmy za granicę, a także przekazywać część informacji o swojej...

25.05.2018

Szacowanie szkód łowieckich nadal po staremu

Środowisko

Dopóki minister środowiska nie wyda nowego rozporządzenia o szacowaniu szkód łowieckich, to będzie ono dokonywane na podstawie starych zasad. Przepisy te mogą się pojawić dopiero we wrześniu.

25.05.2018