Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przedłożony przez ministra aktywów państwowych.  Nowe przepisy mają umożliwić dalszą restrukturyzację i transformację sektora węgla kamiennego w Polsce oraz finansowanie skutków tych procesów. Celem zmian jest również umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i związanych z nimi świadczeń socjalnych przez pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części,  nabytych po 1 września 2021 r., przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK S.A.).

Projekt kontynuuje działania rozpoczęte przez rząd w 2015 r., po przyjęciu „Planu naprawczego Kompanii Węglowej S.A.”. Dotyczą wydłużenia okresu zbywania mienia przez przedsiębiorstwa górnicze , a także wydłużenia terminu umożliwiającego skorzystanie ze świadczeń osłonowych przez pracowników przechodzących wraz z mieniem do SRK S.A. 

Czytaj też: Rząd przyjął projekt transformacji górnictwa węgla kamiennego uwzględniający umowę społeczną>>
 

Konieczność kontynuacji restrukturyzacji polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego w dużej mierze wynika z utrzymującej się od dłuższego czasu trudnej sytuacji na międzynarodowym rynku węgla. Zdaniem rządu zaniechanie procesu restrukturyzacji, a w konsekwencji upadłość przedsiębiorstw węglowych, mogłoby spowodować bardzo poważne reperkusje społeczno-gospodarcze dla Górnego Śląska. To m.in. brak możliwości realizacji zobowiązań finansowych, zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, skutki społeczne upadłości oraz szeroko rozumiane skutki dla kooperantów przedsiębiorstw węglowych.

Projekt przewiduje więc, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. będzie mogła nabywać kolejne kopalnie od funkcjonujących spółek węglowych oraz finansować ich likwidację ze środków pochodzących z budżetu państwa. Chodzi o kopalnie, których likwidację rozpoczęto w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Ponadto nowe przepisy umożliwiają do końca 2027 r. dalsze finansowanie z budżetu państwa zadań obecnie realizowanych przez SRK S.A.