Prawo.pl
Wczoraj Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości, która wprowadza uproszczenia w...
Katarzyna Bogucka
06.08.2014
Czy zakład powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wymianę pompy do poboru wody w studni...
Lucyna Osuch - Chacińska
06.08.2014
Środowisko
Czy użytkownicy wieczyści są stronami postępowania administracyjnego?Pytanie pochodzi z programu...
Tomasz Gawroński
06.08.2014
Budownictwo
Czy podczas sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w przypadku przedsiębiorcy, który zawiesił...
Magdalena Kostrzewa
06.08.2014
12 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz...
06.08.2014
Środowisko
Do 14 sierpnia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Warszawa dostarczy posesjom brakujące...
PAP
05.08.2014
Środowisko
Sprzedaż detaliczna w Polsce w czerwcu spadła o 0,5 proc. rdr, po spadku o 2,0 proc. rdr w maju, a...
Inny
05.08.2014
Wartość płatności kartami w sklepach od kilku lat rośnie bardzo dynamicznie. To efekt coraz...
Inny
05.08.2014
Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym, której projekt przygotował resort sprawiedliwości,...
Monika Sewastianowicz
05.08.2014
Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia...
Katarzyna Bogucka
05.08.2014
Co się stanie z pozwoleniami na przetwarzanie odpadów wydawanymi na podstawie nowej ustawy o...
Janusz Jerzy
05.08.2014
Środowisko
Czy drzwi balkonowe są częścią składową całego obiektu, przez które dzięki niewłaściwego stanu...
Artur Ratajszczak
05.08.2014
Budownictwo
W kwalifikacji zamierzenia budowlanego w postępowaniu o ocenę odziaływania na środowisko,...
Renata Mosiołek
05.08.2014
Budownictwo
Według Banku Światowego cele, jakimi są rozwój ekonomiczny i ochrona klimatu, mogą się wzajemnie...
Inny
05.08.2014
Środowisko
Z każdym miesiącem rośnie liczba raportów pobranych z Krajowego Rejestru Długów. W II kwartale 2014...
Monika Sewastianowicz
04.08.2014
Kampania rządu przeciw umowom śmieciowym spowodowała zaostrzenie kontroli i niesłuszne kary dla...
Inny
04.08.2014
Czy spółka, która planuje wprowadzać ścieki powstałe w wyniku utrzymania hali poprzez separator...
Ewa Piętowska
04.08.2014
Środowisko
Nie jest możliwe lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy...
Artur Ratajszczak
04.08.2014
Budownictwo
Problematyka odbioru robót budowlanych jest uregulowana bardzo pobieżnie. Na etapie odbioru robót...
Anna Kamińska
04.08.2014
Budownictwo
W kwalifikacji zamierzenia budowlanego w postępowaniu o ocenę odziaływania na środowisko,...
Renata Mosiołek
04.08.2014
Środowisko
Jak rozliczyć różnice kursowe powstałe między wartością z faktury leasingu finansowego a notami...
Radosław Kowalski
01.08.2014
Przeniesienie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
01.08.2014
Budownictwo
Ustawodawca przyznał pracownikom prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu...
Jarosław Masłowski
01.08.2014
Czy instalacja może stanowić współwłasność osoby prowadzącej działalność gospodarczą i jej...
Janusz Jerzy
01.08.2014
Środowisko
Czy organ administracji architektoniczno - budowlanej może podważyć kategorię geotechniczną...
Maciej Jastrzębski
31.07.2014
Budownictwo
W komentarzu opublikowanym w Kompasie Księgowo-Kadrowym Edyta Zaniewicz przedstawia dwa sposoby...
Edyta Zaniewicz
31.07.2014
Zakład posiada prawomocną decyzję środowiskową dla biogazowni o mocy 1050 kW.Czy można wybudować...
Ewa Florkiewicz
31.07.2014
Środowisko
Seminaria mają na celu prezentację nowej pilotażowej usługi doradczo-szkoleniowej KSU, która ma...
Katarzyna Bogucka
31.07.2014
W jaki sposób dokonać spisu z natury, w związku z zakończeniem działalności?
Sebastian Twardoch
31.07.2014
Czy firma importująca używany sprzęt w przypadku przekazania go jako odpad lub w momencie naprawy...
Maria Duczmal
31.07.2014
Środowisko