Na ponad 9 mln zł szacowany jest koszt modernizacji alei Zjednoczenia w Zielonej Górze jednej z...
PAP
28.04.2015
Budownictwo
Ułatwienie dostępu do zamówień dla małych i średnich przedsiebiorstw - to jden z celów rządowego...
PAP
28.04.2015
Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie odpowiedzialności wykonawcy...
Karol Kozłowski
28.04.2015
Budownictwo
Umowę o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim podpisali w...
PAP
28.04.2015
Środowisko
Na wniosek minister Marii Wasiak premier Ewa Kopacz odwołała z funkcji p.o. Generalnego Dyrektora...
28.04.2015
Budownictwo
Lokalne Strategie Rozwoju Obszarów Rybackich zostały wdrożone zgodnie z przepisami, ale przy ich...
PAP
28.04.2015
Środowisko
Ok. 7,4 mln zł dotacji z programu KAWKA otrzymają cztery wielkopolskie miasta. W poniedziałek w...
PAP
28.04.2015
Nowe technologie
Start trzeciej edycji projektu dla samorządów w Polsce ECO-MIASTO ogłosił w poniedziałek w...
PAP
28.04.2015
Środowisko
Oddano do użytku kolejne inwestycje będące częścią przedsięwzięcia związanego z budową połączenia...
Maria Pietkiewicz
28.04.2015
Budownictwo
Polskie firmy coraz bardziej doceniają znaczenie programów lojalnościowych. Chociaż wciąż jesteśmy...
Krzysztof Sobczak
28.04.2015
Małe i średnie firmy
Studenci informatyki, biotechnologii i robotyki skorzystają z nowoczesnych laboratoriów, które...
Maria Pietkiewicz
28.04.2015
Budownictwo
Zbliża się do końca renowacja zabytkowego budynku komendy wojewódzkiej policji w Szczecinie. W...
PAP
28.04.2015
Budownictwo
Uwolnienia cen gazu oraz nowelizacji ustawy nakazującej importerom tworzenie strategicznych zapasów...
PAP
27.04.2015
Środowisko
Krakowianie coraz chętniej ubiegają się o dotację do wymiany pieców węglowych na proekologiczne...
Ewa Saj
27.04.2015
Środowisko
426,7 ha gruntów pod budowę południowej obwodnicy Olsztyna przejął inwestor - Generalna Dyrekcja...
PAP
27.04.2015
Budownictwo
Raport płacowy, który ma pokazać, ile zarabiają w woj. opolskim pracownicy firm zatrudnieni na...
PAP
27.04.2015
Wejście w życie ustawy o OZE powinno przyspieszyć inwestycje w energetykę wiatrową. Proponowane...
Wioletta Rybicka
27.04.2015
Środowisko
Przejściowe rozwiązania przestrzenne na terenie Nowego Centrum Łodzi oraz program badań dotyczący...
PAP
27.04.2015
Budownictwo
Blisko połowa przedsiębiorców z powodu braku zaufania do kontrahenta rezygnuje z części umów, a 35...
Krzysztof Sobczak
27.04.2015
Małe i średnie firmy
W piątkowym głosowaniu posłowie zdecydowali o ostatecznym kształcie prezydenckiej ustawy...
Agnieszka Matłacz
27.04.2015
Budownictwo
Nadzór nad gospodarowaniem zasobami kopalin w Wielkopolsce nie funkcjonuje prawidłowo wynika z...
PAP
27.04.2015
Środowisko
Czy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu oczyszczonych wód deszczowych wymagany...
Lucyna Osuch - Chacińska
27.04.2015
Środowisko
Osiem państw wchodzących w skład Rady Arktycznej zadeklarowało w piątek wolę walki ze zmianami...
PAP
27.04.2015
Środowisko
Podczas 91. posiedzenia Sejmu, posłowie uzgodnili końcowy kształt rozwiązań zawartych w nowelizacji...
Maria Pietkiewicz
27.04.2015
Budownictwo
Rosnąca liczba udarów, zawałów serca, zaostrzeń astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,...
PAP
27.04.2015
Środowisko
Konfederacja Lewiatan przeprowadziła 12. edycję badań sektora MMŚP. Zebrane dane pozwoliły ocenić...
Katarzyna Bogucka
27.04.2015
Małe i średnie firmy
Zniesienie 500 zł opłaty recyklingowej płaconej przy sprowadzaniu samochodu z zagranicy, a w zamian...
PAP
26.04.2015
Środowisko
Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych...
24.04.2015
Budownictwo
Agencja Nieruchomości Rolnych dysponuje najbardziej zróżnicowanym zasobem gruntów pod inwestycje. W...
PAP
24.04.2015
Budownictwo
Umożliwienie drogą elektroniczną, w sposób łatwy i intuicyjny, dopełnienia procedur oraz...
Katarzyna Bogucka
24.04.2015