"Dziennik Gazeta Prawna" donosi o problemach samorządów, które są związane z opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego. Sporządzenie planu, który zakłada przeznaczenie danych gruntów pod inwestycje, np. drogowe zajmuje od 9 do 15 miesięcy. W skrajnych przypadkach nawet dwa lata.

W związku z powyższym, inwestycje są bardzo często realizowane w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. "Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że irytują one urzędników, ponieważ niektórzy wykorzystują je do tego, aby zarobić kosztem gminy.

Więcej >>>
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna