Przedsiębiorca (podatnik VAT) wykonuje usługi niepodlegające opodatkowaniu w kraju. Wobec tego co...
Ekspert księgowo-kadrowy
23.01.2012
Umowa o dzieło była wykonana w grudniu 2011, ale wynagrodzenie za nią zostało wypłacone w styczniu...
Ekspert księgowo-kadrowy
23.01.2012