W ustawodawstwie brak jest definicji legalnej siedliska rolnego. Praktyka organów wydających...
Michał Behnke
03.01.2013
Budownictwo
Samochody jeżdżące po polskich drogach są za stare na biopaliwa pierwszej generacji. Tymczasem...
Łukasz Matłacz
03.01.2013
Nowe technologie
W tym roku Zgromadzenie Ogólne ONZ chce zwrócić naszą uwagę na zagadnienia związane z...
Łukasz Matłacz
03.01.2013
Środowisko
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie...
Łukasz Matłacz
03.01.2013
Środowisko
Dziennikarze magazynu Renewable Energy World przedstawili 10 - ich zdaniem - najważniejszych...
Łukasz Matłacz
03.01.2013
Środowisko
Pracownik w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2012 r. otrzymywał premię kwartalną. W...
Ekspert księgowo-kadrowy
03.01.2013
Na podstawie art. 51 ust. 4 oraz art. 81 ust. 1 pkt 2 pr. bud. oraz art. 104 k.p.a. w 2010 r....
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
03.01.2013
Budownictwo
Czy odzież ochronną wielokrotnego użytku można traktować jako odpad komunalny?
Janusz Jerzy
03.01.2013
Środowisko