Pytanie
W trakcie postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań stwierdza się, że egzekucja prowadzona przez komornika sądowego trwa krócej niż 6 miesięcy (np. 4 miesiące). Oznacza to, że nie jest spełniona przesłanka wskazana w art. 5 ust. 3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).
Czy w takiej sytuacji wydajemy decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań i rozpatrujemy okres krótszy niż 6 miesięcy, czy umarzamy postępowanie?