Pytanie
Prowadzę działalność jako osoba fizyczna. W czerwcu 2006 r. kupiłem wraz z małżonką od osoby fizycznej budynek mieszkalny, zabudowania gospodarcze i grunt. W akcie notarialnym zostało zapisane że nieruchomość ta będę użytkował w mojej działalności gospodarczej. Nieruchomość ta została wpisana do środków trwałych mojej firmy i budynek jest amortyzowany. Nieruchomości tej nie używałem a jedynie osiągałem przychody z tytułu najmu. Chciałbym dokonać sprzedaży tej nieruchomości.
Czy sprzedaję tą nieruchomość jako osoba fizyczna (z żoną) czy też jako osoba fizyczna prowadząca działalność-faktura?
W jaki sposób rozliczyć przychód i koszty sprzedaży, jak obliczyć dochód?
Czy ma znaczenie 5 letni okres od momentu zakupu?
Jeśli tak to jak będzie wyglądało rozliczenie przychodów i kosztów przed upływem 5 lat od zakupu i po upływie 5 lat od zakupu?