Zjazd absolwentów WPiA UAM

Z okazji stulecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się zjazd absolwentów wydziału prawa. Datę imprezy wyznaczono na 18 maja 2019 r. Szczegóły na temat wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej dotyczących obchodów stulecia UAM.

17.01.2019

PE za wiązaniem dostępu do funduszy z praworządnością

Finanse publiczne

Dostęp do funduszy Unii Europejskiej powinien być wiązany ze stanem praworządności - stwierdził Parlament Europejski w przegłosowanym w czwartek stanowisku. Eurodeputowani proponują, by eksperci oceniali stan rządów prawa w krajach UE.

17.01.2019

ZNP: Nasz główny postulat bez zmian

Zarządzanie oświatą

ZNP nie rezygnuje ze swoich postulatów płacowych. Propozycje MEN ocenia jako zmierzające w dobrą stronę, ale za mało szczegółowe, by wyrazić o nich opinię. Związkowcy chcą, by resort edukacji przedstawił założenia do projektów aktów prawnych.

17.01.2019

Rzecznik do TK: Ubezwłasnowolnienie sprzeczne z Konstytucją

Prawo rodzinne

Ubezwłasnowolnienie całkowite jest niezgodne z konstytucyjnymi zasadami godności i wolności człowieka oraz poszanowania życia prywatnego i rodzinnego - stwierdził rzecznik praw obywatelskich w stanowisku dla Trybunału Konstytucyjnego, który bada skargę osoby ubezwłasnowolnionej.

17.01.2019

Trudno oszukać ubezpieczyciela na RODO

Rynek i konsument Prawo gospodarcze RODO

Ubezpieczyciel będzie mógł zarzucić podanie nieprawdziwych informacji posiadaczowi polisy na życie, nawet gdy ten wycofa zgodę na przetwarzanie danych o jego zdrowiu. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych daje taką możliwość - zgodnie twierdzą eksperci. Ustawa wdrażająca RODO, wbrew obawom branży, nie zniszczy rynku takich polis.

17.01.2019

Nadal drakońskie opłaty za holowanie - więcej skarg prokuratury

Samorząd terytorialny

W ubiegłym roku prokuratorzy skierowali do wojewódzkich sądów administracyjnych 138 skarg na uchwały rad miast, gmin i powiatów dotyczące opłat za holowanie. W ocenie śledczych dla samorządów jest to nadal dodatkowe źródło dochodu, stosują przy tym maksymalne możliwe stawki, znacznie przewyższające ponoszone koszty.

17.01.2019

Przewodniczący rady może wydać urzędnikowi polecenie, ale szefem jest wójt

Samorząd terytorialny

Umożliwienie przewodniczącemu rady lub sejmiku wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu ma zapobiec utrudnianiu współpracy, kiedy wójt i szef rady są w opozycji do siebie. Jednak nadal może się zdarzyć, że w sytuacji konfliktu do pracowników będą docierały sprzeczne przekazy i polecenia.

17.01.2019

SN pracuje nad pierwszą skargą nadzwyczajną

Wymiar sprawiedliwości

Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN wpłynęły dotąd cztery skargi nadzwyczajne. W przypadku jednej z nich sędziowie czekają na akta z sądu apelacyjnego. Termin jej rozpoznania zostanie wyznaczony jednak najwcześniej za kilka tygodni - akta wraz z załącznikami liczą blisko 300 tomów, a skład orzekający musi się z nimi zapoznać.

17.01.2019

Pracodawcy przekażą do ZUS więcej danych

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Ustawa, która pozwala pracodawcom na krótsze przechowywanie akt pracowniczych, już obowiązuje. Teraz to ZUS, a nie pracodawca, przechowa informacje niezbędne np. do późniejszego wyliczenia emerytury. Ta zmiana wymaga jednak od pracodawców przekazywania do Zakładu większej ilości danych o pracownikach, niż do tej pory.

17.01.2019

PE: Praworządność zagrożona w kilku państwach

Wymiar sprawiedliwości

Prawa podstawowe są zagrożone w kilku państwach Unii Europejskiej - stwierdził w przyjętej w środę rezolucji Parlament Europejski. M.in. za potępieniem działań nakierowanych na osłabianie niezależności wymiaru sprawiedliwości głosowało 390 eurodeputowanych, 153 było przeciw, a 63 wstrzymało się od głosu.

16.01.2019

Ustawa o przymusowej restrukturyzacji banków jeszcze do poprawki

Finanse

Projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz o przymusowej restrukturyzacji, musi być poprawiony, ponieważ proponowane w nim rozwiązania wchodzą w kolizję z uchwaloną w listopadzie ustawą o wzmocnieniu nadzoru nad bankami.

16.01.2019

Pięciokrotny wzrost zachorowań na odrę w 2018 roku

Opieka zdrowotna

W 2018 roku zanotowano w Polsce 339 przypadków odry, podczas gdy w 2017 r. były 63 zachorowania na tę chorobę - wynika z raportu opublikowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

16.01.2019

Sejm przyjął budżet państwa na 2019 rok

Finanse publiczne

Deficyt państwa wyniesie w 2019 roku maksymalnie 28,5 mld zł – wynika z przyjętej w środę ustawy budżetowej. Jest w niej także zapisane, że dochody budżetu państwa wyniosą w tym roku 387,6 mld zł, a wydatki - 416,1 mld zł. Inflacja przewidywana jest na poziomie 2,3 proc.

16.01.2019

Pieniądze na autobusy elektryczne i trolejbusy dla samorządów

Samorząd terytorialny Nowe technologie

Do końca stycznia trwa nabór wniosków w konkursie dla miast na rozwój transportu publicznego. W ramach dofinansowania można kupić elektryczne autobusy lub zbudować stacje ładowania. W programie jest 300 milionów złotych.

16.01.2019

KRS dostanie dodatkowo prawie pół mln zł

Wymiar sprawiedliwości

To jedna z poprawek wprowadzona do ustawy budżetowej na 2019 r. Środki przesunięte zostały z budżetu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przeznaczone mają zostać na wynagrodzenia pracowników biurowych i potrzeby biura Rady.

16.01.2019

Mniej pieniędzy dla Uniwersytetu Warszawskiego

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2019 rok Posłowie wprowadzili poprawki, w tym również dotyczące budżetu na naukę. Część uczelni dostanie więcej pieniędzy, ale kosztem innych. Mniejszy budżet będzie miał m.in Uniwersytet Warszawski.

16.01.2019

Budżet 2019 uchwalony. W ustawie podwyżki dla nauczycieli

Zarządzanie oświatą

Sejm uchwalił w środę ustawę budżetową. Przewiduje ona m.in. zwiększony fundusz na wynagrodzenia nauczycieli. Nie jest to jednak kwota, której żądają związki zawodowe, czyli umożliwiająca podwyżki na poziomie 1000 zł.

16.01.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski