Adres POZ można sprawdzić na stronie: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ.

Jeżeli lekarz POZ skieruje pacjenta na test, to trzeba zawiadomić pracodawcę. Za okres nieobecności w pracy i samoizolacji w domu w oczekiwaniu na wynik przysługuje zwolnienie lekarskie.

Badanie można wykonać w punkcie. Polega ono na pobraniu wymazu z nosogardła. Lista punktów pobrań dostępna jest  pod adresem: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Jeśli pacjent nie może samodzielnie dojechać do punktu mobilnego, powinien poinformować o tym lekarza - ten zleci w systemie, aby do pacjenta przyjechała karetka wymazowa.

Czytaj też: Rząd włączył hamulce - większa czerwona strefa i kolejne ograniczenia >

Co zrobić, gdy wynik badania na COVID-19 jest dodatni?

Informacja o dodatnim wyniku badania zostanie zamieszczona przez laboratorium w systemie EWP, dostępnym dla zaangażowanych podmiotów, w tym Policji, służb sanitarnych. Wynik badania będzie również dostępny dla lekarza POZ, który skierował pacjenta na badanie w aplikacji gabinet.gov.pl oraz dla samego pacjenta na Internetowym Koncie Pacjenta (instrukcja założenia konta tutaj: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Lekarz POZ poinformuje pacjenta o wyniku badania. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony lekarza POZ, pacjent powinien skontaktować się z przychodnią, w której zlecono mu badanie.

Jeśli badanie było wykonane komercyjnie bez skierowania od lekarza POZ, a wynik jest dodatni to należy umówić telefonicznie termin teleporady u lekarza POZ.

Lekarz POZ zadecyduje czy pacjent powinien dochodzić do zdrowia w domu czy też jego stan wymaga leczenia w warunkach szpitalnych i zostanie skierowany do szpitala. W przypadku, gdy pacjent nie ma warunków do odbywania izolacji w warunkach domowych, lekarz może skierować go do izolatorium.

Jeżeli lekarz skierował chorego do odbywania izolacji w warunkach domowych, to przekaże tę informację systemem gabinet.gov.pl do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jeśli jest osobą pracującą, powinien otrzymać również zwolnienie lekarskie.

Po pojawieniu się tej informacji w systemie, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna rozpoczyna procedurę:

  • chory zostanie poproszony o sporządzenie listy osób, z którymi ostatnio się kontaktował – Inspekcja Sanitarna przeprowadzi wywiad i rozpocznie  dochodzenie epidemiologiczne,
  • chory może zostać poproszony o odpowiedzi na inne ważne w dochodzeniu pytania.

Konieczne jest zainstalowanie aplikacji „Kwarantanna domowa” - aplikację można pobrać z App Store lub Google Play, po jej zainstalowaniu należy zarejestrować się za pomocą numeru telefonu.

Kiedy kwarantanna, kiedy nadzór epidemiologiczny?

Na osoby, z którymi chory miał kontakt, może zostać nałożona 10-dniowa kwarantanna, jeżeli charakter tego kontaktu niósł ryzyko przeniesienia zakażenia (tzw. bliski kontakt). Pozostałe osoby z kontaktu zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym.

Natomiast w każdym przypadku odbywania przez chorego izolacji w domu, kwarantanną zostaną objęte osoby, które z nim zamieszkują – jeśli są zatrudnione powinny złożyć pracodawcy oświadczenie, że przebywają w kwarantannie co usprawiedliwi ich nieobecność w pracy i pozwoli ustalić zasady wykonywania telepracy lub gdy jest to niemożliwe będzie podstawą do wypłacenia zasiłku chorobowego. W przypadku wątpliwości ze strony pracodawcy może on zweryfikować informację o kwarantannie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Kiedy kończy się izolacja domowa?

Po 10 dniach, jeżeli chory nie ma objawów, zostaje automatycznie zwolniony z  izolacji domowej. Jeśli objawy utrzymują się - należy poinformować lekarza. Lekarz podejmie decyzję o dalszym postępowaniu.

GIS podkreśla, że należy przestrzegać zasad związanych z odbywaniem izolacji i zadbać, aby przestrzegały ich osoby, które z chorym mieszkają i są skierowane do izolacji (w przypadku wyniku dodatniego) lub kwarantanny (w przypadku bliskiego kontaktu z osobą dodatnią).

Co zrobić, gdy objawy się zaostrzą?

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów niezbędny jest kontakt z pogotowiem ratunkowym na numer 999 lub 112. W czasie rozmowy należy poinformować o tym, że jest się na izolacji domowej lub kwarantannie.